Ngành Thuế nâng cấp hạ tầng kĩ thuật cho hệ thống hoá đơn điện tử

09:10 | 03/10/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đã và đang đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hoá đơn điện tử để sẵn sàng tiếp nhận đề nghị và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định từ ngày 1/7/2022.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
Đối tượng nào phải sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan Thuế?
Ngành Thuế từng bước "phủ sóng" hoá đơn điện tử
Ngành Thuế nâng cấp hạ tầng kĩ thuật cho hệ thống hoá đơn điện tử
Tổng cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện quy trình quản lý hóa đơn điện tử trong nội bộ cơ quan thuế.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo Thông tư số 78, từ ngày 1/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, kể từ ngày 1/7/2022, các thông tư, quyết định của Bộ Tài chính liên quan đến hóa đơn được ban hành trước đó sẽ hết hiệu lực thi hành. Vì vậy, để triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã và đang đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hoá đơn điện tử để sẵn sàng tiếp nhận đề nghị và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định từ ngày 1/7/2022.

Song song với đó, đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tận dụng mọi nguồn lực về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện có để triển khai thực hiện. Khuyến khích các tổ chức có năng lực tham gia cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế cũng đang gấp rút hoàn thiện quy trình quản lý hóa đơn điện tử trong nội bộ cơ quan thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã xây dựng, lấy ý kiến 63 cục thuế và hoàn thành quy trình quản lý hóa đơn điện tử.

Quy trình này hướng dẫn cụ thể cơ quan thuế các cấp, từ Tổng cục Thuế đến các cục thuế, chi cục thuế, công chức thuộc cơ quan Thuế các cấp các bước công việc trong công tác tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử; tiếp nhận, xử lý, quản lý rủi ro; kiểm tra và khai thác thông tin dữ liệu hoá đơn điện tử thống nhất trong phạm vi toàn ngành Thuế.

Ngoài hoàn thiện quy trình quản lý hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cũng đang hoàn thiện quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế. Đây là quy định quan trọng để các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn điện tử, các tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan Thuế triển khai thống nhất các giải pháp kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu khởi tạo, lưu trữ, truyền, nhận dữ liệu hoá đơn điện tử.

Một nội dung khác mà Tổng cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện là xây dựng danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh của tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử. Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan Thuế cho người bán và người mua; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.

Căn cứ các tiêu chí đã được quy định cụ thể đối với 2 loại tổ chức này tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đang xây dựng và hoàn thiện danh mục nội dung hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế và không có mã của cơ quan Thuế cho người bán và người mua khi tổ chức có nhu cầu công khai dịch vụ hoá đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đồng thời xây dựng danh mục nội dung hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử ký hợp đồng với cơ quan Thuế.

Thùy Linh