Ngành Thuế khẩn trương thực hiện các hướng dẫn mới về Luật Quản lý thuế

11:03 | 31/10/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa có công điện gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cục, vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngành Thuế thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hiện quy trình hoàn thuế, không thu thuế
Ngành Thuế xử lý nhanh những sai phạm của công chức thuế trong thực thi nhiệm vụ
Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 của ngành Thuế là 1.174.900 tỷ đồng. 	Ảnh: TCT
Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Ảnh: TCT.

Theo đó, ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP gồm: khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có mua bán hàng hóa tô dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý thuế; tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ; nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và thu nội địa; quy định về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ; thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán; sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ.

Thùy Linh