Ngành Thuế đẩy mạnh ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

09:56 | 22/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện về việc triển khai Nghị định số 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Hướng dẫn thực hiện quy định đối với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ
Ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Thực hiện Nghị định về Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt hai chiều Việt Nam – UKVFTA
Ngành Thuế đẩy mạnh ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện tuyên truyền về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Ảnh Internet.

Theo Tổng cục Thuế, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Nghị định số 57/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp có dự án đầu tư (mới và mở rộng), sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện trước 1/1/2015, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Nghị định cũng quy định cụ thể các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và cách xác định thời gian ưu đãi còn lại đối với các dự án đã và đang hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ).

Đồng thời Nghị định quy định trường hợp người nộp thuế thực hiện theo quy định tại nghị định này (kể cả trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện thanh kiểm tra) dẫn đến giảm số thuế TNDN, tiền chậm nộp (nếu có), thì người nộp thuế có văn bản đề nghị gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp điều chỉnh giảm số thuế TNDN phải nộp đã thực hiện kê khai hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh, kiểm tra và tiền chậm nộp tương ứng (nếu có).

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định 57/2021/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong giai đoạn hiện nay.

Thùy Linh