Ngành Thuế đã thực hiện 505 cuộc thanh kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng

15:08 | 08/03/2021

(HQ Online) - Thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhất là công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế “điểm mặt" một số hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng
Thống nhất thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đối với mặt hàng đường mía
4 cục thuế phải thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của 2 doanh nghiệp lớn
5004-104067399-2838756869692441-2490218594068587387-n
Chỉ trong tháng 2 ngành Thuế đã kiểm tra được 16.500 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong tháng 2 năm 2021, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện được 3.412 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp; kiểm tra được 16.500 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế.

Qua đó, đã kiến nghị xử lý 3.383,89 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 779,56 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 123 tỷ đồng; giảm lỗ là 2.480 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 345,23 tỷ đồng.

Về thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 505 cuộc, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.497,8 tỷ đồng. Trong đó, ban hành trong năm 2021 là 20 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 229,1 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2020 là 485 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.268,7 tỷ đồng.

Từ đó, tổng số thuế truy hoàn và phạt là 14,35 tỷ đồng (số thuế truy hoàn là 10,38 tỷ đồng; phạt là 3,97 tỷ đồng), đồng thời đã nộp ngân sách nhà nước là 3,46 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ tác động xấu đến tình hình kinh tế và thu nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021. Do vậy, cơ quan Thuế trên cả nước sẽ tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, nhất là các lĩnh vực như kinh doanh qua mạng, dịch vụ internet, viễn thông.

Thùy Linh