Ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2020

11:31 | 10/01/2020

(HQ Online) - Sáng nay, 10/11, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo hội nghị.

nganh tai chinh trien khai nhiem vu tai chinh ngan sach nam 2020 63/63 địa phương đều đã hoàn thành vượt mức dự toán thu
nganh tai chinh trien khai nhiem vu tai chinh ngan sach nam 2020 Thanh tra Tài chính góp công lớn chống thất thu ngân sách nhà nước
nganh tai chinh trien khai nhiem vu tai chinh ngan sach nam 2020 Ngành Hải quan triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm
nganh tai chinh trien khai nhiem vu tai chinh ngan sach nam 2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết năm nay, thực hiện chủ trương đổi mới, hiện đại hóa, Bộ Tài chính đã chuyển bản báo cáo tổng kết thành một video clip với những hình ảnh phong phú, thực tế, phản ánh đầy đủ, toàn diện những thành công cũng như tồn tại của Ngành trong năm qua, đặc biệt là công tác thu – chi ngân sách nhà nước.

 

Ngân sách Trung ương tiếp tục vượt thu

Trong tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để làm tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nhất là thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề về chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng; quyết liệt xử lý thu nợ thuế, qua đó đã giảm số thuế nợ đọng đến cuối năm 2019 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Nhờ chủ động trong triển khai thực hiện, kết hợp với sự phát triển khả quan của nền kinh tế, thu cân đối ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2019 đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng (9,79%) so dự toán.

Trong đó: Thu nội địa vượt 100,2 nghìn tỷ đồng (8,5%), thu từ dầu thô vượt 11,7 nghìn tỷ đồng (26,1%) và thu cân đối ngân sách từ xuất nhập khẩu vượt 25,3 nghìn tỷ đồng (13,4%) so với dự toán; tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 25,7% GDP, huy động từ thuế và phí khoảng 21,1% GDP.

Thu ngân sách Trung ương vượt 32 nghìn tỷ đồng (4%) so dự toán, thu ngân sách địa phương vượt trên 106,2 nghìn tỷ đồng (17,7%) so dự toán; 63/63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương.

Cơ cấu thu ngân sách nhà nước tiếp tục có chuyển biến và ngày càng bền vững hơn, tỷ trọng thu nội địa tăng dần, từ mức khoảng 68% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên trên 82% năm 2019, tỷ trọng thu dầu thô giảm dần, từ mức bình quân khoảng 13% giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 3,6% năm 2019 và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đã giảm từ mức 18,2% bình quân giai đoạn 2011-2015 xuống còn 13,9% năm 2019.

Bội chi thấp hơn dự toán

Công tác điều hành chi ngân sách nhà nước chủ động, tích cực. Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019, với những yêu cầu chặt chẽ về thời gian phân bổ, nội dung phân bổ và tổ chức thực hiện dự toán, đảm bảo phù hợp với thực tế, tiết kiệm và phát huy được hiệu quả kinh phí. Trong điều hành đã tăng cường công tác thanh tra tài chính - ngân sách, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công.

Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương đã sử dụng khoảng 7,6 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục sản xuất sau thiên tai; đã xuất cấp dự trữ quốc gia 18,5 nghìn tấn gạo để cứu trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, giáp hạt; cấp 69,5 nghìn tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 17,1 nghìn tấn gạo hỗ trợ hộ tham gia các dự án trồng rừng.

Các địa phương đã chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và nguồn lực tại chỗ để khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ đời sống nhân dân.

Cơ cấu chi tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm 2019 đạt khoảng 27% (mục tiêu là 25-26%), chi thường xuyên còn khoảng 61% tổng chi ngân sách nhà nước (mục tiêu là dưới 64%).

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 ước khoảng 3,4% GDP thực hiện (dự toán 3,6% GDP). Việc phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc được thực hiện chủ động, phù hợp với khả năng ngân quỹ nhà nước.

Hồng Vân