Ngành Tài chính thu nộp hơn 1,1 nghìn tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra

11:43 | 13/05/2021

(HQ Online) - Thanh tra ngành Tài chính đã thực hiện được hơn 11,7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra trong 4 tháng đầu năm.

22 doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã bị ngành Thuế thanh tra, kiểm tra
Truy hoàn và phạt 22,4 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT
Hơn 800 tỷ đồng được nộp về NSNN nhờ thanh tra, kiểm tra trong ngành Tài chính
Ngành Tài chính thu nộp hơn 1,1 nghìn tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra
Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 11.775 cuộc thanh tra, kiểm tra. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 11.775 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 126.929 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.770 vụ.

Đồng thời kiến nghị xử lý về tài chính hơn 14.718 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.664 tỷ đồng; kiến nghị khác 11.499 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 554,464 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 1.147 tỷ đồng.

Thời gian tới, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021đã được phê duyệt, đồng thời đảm bảo lực lượng dự phòng đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Các cuộc thanh tra sẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra.

Thanh tra ngành Tài chính sẽ chấp hành nghiêm các quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng sẽ theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra để làm rõ nguyên nhân việc chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để, đồng thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục đối với những kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra và các đơn vị không nghiêm túc thực hiện.

Thùy Linh