Ngành Tài chính tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

15:41 | 06/04/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tăng cường tổ chức triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.

nganh tai chinh tang cuong trach nhiem cua nguoi dung dau trong cai cach hanh chinh Hải quan Hải Phòng tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính trong giải quyết thủ tục hành chính
nganh tai chinh tang cuong trach nhiem cua nguoi dung dau trong cai cach hanh chinh Từ 1/4, Bộ Nông nghiệp kết nối thêm 1 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia
nganh tai chinh tang cuong trach nhiem cua nguoi dung dau trong cai cach hanh chinh Ngành Thuế sẽ đơn giản hoá 140 thủ tục hành chính thuế
nganh tai chinh tang cuong trach nhiem cua nguoi dung dau trong cai cach hanh chinh
Hoạt động tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin Hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan).

Công văn có nêu: Để công tác xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống công nghệ thông tin, thống kê tài chính đồng bộ, thống nhất, gắn liền với các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành Tài chính, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu điều hành nền tài chính quốc gia của Bộ Tài chính, hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những công việc liên quan tới hai nội dung lớn.

Thứ nhất là triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử.

Thứ hai là triển khai chương trình công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.

Về cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, lãnh đạo Bộ Tài chính giao thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính đi đôi với việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, gắn cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong lĩnh vực được giao, triển khai đồng bộ và toàn diện từ cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính với mục tiêu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Các đơn vị cũng tập trung rà soát, nghiên cứu và tham mưu, đề xuất các giải pháp tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cải cách và ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dùng, góp phần giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp; công bố, cập nhật và công khai đầy đủ, kịp thời chính xác, đồng bộ, thống nhất các quyết định công bố thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, đúng quy định; tiếp nhận và trả lời kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công bố, niêm yết và cập nhật vào dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; chỉ đạo, hoàn thành triển khai, nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị có hiệu quả.

Hồng Vân