Ngành Hải quan: Tăng thu do kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tăng cao

16:57 | 12/08/2021

(HQ Online) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng nhờ sự nỗ lực vượt bậc, 7 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan đã thu ngân sách tăng 31,53% so với cùng kỳ năm trước.

Nụ Bùi- Phương Anh