Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách vượt 3% chỉ tiêu được giao

18:23 | 12/02/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 156/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 01/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020.

nganh hai quan phan dau thu ngan sach vuot 3 chi tieu duoc giao Tháng đầu năm thu ngân sách của ngành Hải quan giảm 25%
nganh hai quan phan dau thu ngan sach vuot 3 chi tieu duoc giao Ngành Hải quan nỗ lực tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại
nganh hai quan phan dau thu ngan sach vuot 3 chi tieu duoc giao Ngành Hải quan cần chủ động trong điều hành thu ngân sách 2020
nganh hai quan phan dau thu ngan sach vuot 3 chi tieu duoc giao Ngành Hải quan triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm

Năm 2020, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu NSNN 338.000 tỷ đồng. Đây là một thách thức lớn đối với toàn Ngành trong bối cảnh năm 2020 nhiều dòng hàng có thuế suất thuế NK giảm xuống 0% và tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ này Tổng cục Hải quan ban hành kế hoạch hành động, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong toàn Ngành, trong đó chỉ tiêu thu NSNN được đặt lên hàng đầu.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN, Tổng cục Hải quan yêu cầu toàn ngành cần cơ cấu lại các khoản thu, quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%. Theo đó, năm 2020, ngành Hải quan phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 3% so với dự toán được giao.

nganh hai quan phan dau thu ngan sach vuot 3 chi tieu duoc giao
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình

Trong đó, phối hợp với các cơ quan liên qua tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Tài chính – Thuế - Hải quan – Kho bạc nhà nước. Phối hợp với các ngân hàng thương mại để phối hợp thu thuế qua qua hệ thống ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Tổng cục Hải quan cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, DN làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Đẩy mạnh xử lý, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các DN. Triển khai hiệu quả mô hình dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của những đối tượng khó khăn, đặc thù.

Tập trung triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin phục vụ người dân, DN. Tích cực thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Xây dựng và trình duyệt Đề án tổng thể vể xây dựng và phát triển CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN theo hướng xử lý tập trung.

Đổi mới và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số Việt với các nền tảng dùng chung, các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; từng bước tiến đến làm chủ công nghệ nền tảng tạo đột phá cho chuyển đổi sang nền kinh tế số. Nâng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới lên 5-10 bậc.

Đẩy mạnh cải cách quy định hành chính, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; cải cách mạnh mẽ hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng xã hội hóa, chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang sau thông quan. Cải cách thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; loại bỏ các chi phí không chính thức cho DN.

nganh hai quan phan dau thu ngan sach vuot 3 chi tieu duoc giao
Cơ quan Hải quan sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc NK công nghệ, nhất là công nghệ đã qua sử dụng.. Ảnh: H.Nụ.

Cập nhật và công bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ đơn giản hóa. Với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng sẽ bắt tay ngay vào rà soát cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết ngay các vướng mắc kéo dài trong áp dụng thuế cho nguyên liệu vật tư dư thừa từ sản xuất XK và gia công XK. Xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch,...).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hàng hóa XNK góp phần tăng thu cho NSNN.

Đặc biệt, cơ quan Hải quan sẽ kiểm soát chặt chẽ việc NK công nghệ, nhất là công nghệ đã qua sử dụng, khuyến khích NK công nghệ cao...

Ngoài ra, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tổng cục Hải quan sẽ bắt tay vào nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, kiện toàn, tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của Ngành và hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục thực hiện giảm đầu mối các tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức CBCC; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và DN.

Đảo Lê