Ngành Hải quan đạt nhiều kết quả nổi bật trong 9 tháng

14:02 | 03/10/2022

(HQ Online) - Ngày 3/10, tại trụ sở, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến kết quả thực hiện công tác quý 3, chương trình công tác quý 4/2022. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chủ trì Hội nghị.

Thu ngân sách 9 tháng năm 2022 đạt 94% dự toán
Infographics: Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật 8 tháng đầu năm 2022
Infographics: 9 chỉ tiêu về phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025
Ngành Hải quan chuyển đổi số toàn diện
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: T.Bình
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: T.Bình

Tổng thu 9 tháng đầu năm ước đạt 328.500 tỷ đồng

Trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Đặc biệt, về công tác hoàn thiện cơ chế chính sách, Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung nguồn nhân lực, thời gian triển khai xây dựng, hoàn thiện các Nghị định: gồm: Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia; Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Quý 3, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện, đã trình Chính phủ phê duyệt 2 đề án; hoàn thành 3 đề án và đã được Bộ Tài chính phê duyệt, ban hành; đã hoàn thiện và trình Bộ Tài chính phê duyệt 3 đề án; hoàn thành 24 đề án, chương trình trọng tâm đã trình Tổng cục phê duyệt và ban hành.

Cùng với đó là trình Bộ ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Đặc biệt, trong 9 tháng qua, Tổng cục Hải quan đã làm thủ tục hải quan cho tổng lượng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tăng đáng kể. Trong đó tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng năm 2022 ước tính đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 73,32 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 41,64 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 276 tỷ USD, tăng 13% (tương ứng tăng 31,68 tỷ USD). Như vậy, trong tháng 9 cả nước ước xuất siêu 1,14 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD.

Đối với kết quả thu ngân sách nhà nước, xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn ngành, ngay từ đầu năm Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 439/CT-TCHQ nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Kết quả, đến ngày 29/9/2022, toàn Ngành thu ngân sách nhà nước đạt 327.275 tỷ đồng, bằng 93% dự toán được giao, bằng 88,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu 9 tháng đầu năm ước đạt 328.500 tỷ đồng, bằng 93,3% dự toán được giao, bằng 88,8% chỉ tiêu phấn đấu được giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại toàn Ngành đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Kết quả trong quý 3 năm 2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 4.709 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 662 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 45 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 44 vụ.

Lũy kế đến ngày 15/9/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 12.243 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.434 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 253,969 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 35 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 99 vụ...

Triển khai các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ của cả năm

Đánh giá tổng quát về thực hiện nhiệm vụ trong quý 3, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động, quyết liệt và nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành Hải quan đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Tổng cục trưởng, đại diện lãnh đạo Cục Thuế xuất nhập khẩu, Vụ Thanh tra – Kiểm tra và các cục hải quan: TPHCM, Hải Phòng, Tây Ninh, Lạng Sơn phát biểu tham luận về các giải pháp để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý 4. Tinh thần chung là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch; đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan: triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp về thu ngân sách và chống gian lận, thất thu thuế; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu...

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng qua, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được nhiều kết quả cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới như: công tác xây dựng chính sách pháp luật bám sát thực tiễn, xu hướng phát triển; công tác thu ngân sách nhà nước dù trong 9 tháng qua đã đạt nhiều kết quả tích cực song vẫn cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, chỉ thị của Tổng cục Hải quan; tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh trong công tác hợp tác quốc tế tiếp tục chủ động hợp tác đa phương và song phương trong thực thi công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Ngọc Linh