Ngành Hải quan: 11 tháng thu ngân sách đạt 401.221 tỷ đồng

19:48 | 06/12/2022

(HQ Online) - Tính đến ngày 30/11, toàn ngành Hải quan thu ngân sách đạt 401.221 tỷ đồng, bằng 114% dự toán, bằng 95,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 360 nghìn tỷ đồng
Điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách cho 35 cục hải quan tỉnh, thành phố

Theo phân tích của đại diện Cục Thuế XNK, nguyên nhân giúp cho công tác thu ngân sách của toàn Ngành đạt kết quả khả quan là do tổng kim ngạch XNK có thuế 11 tháng đạt 139,71 tỷ USD, tăng 12,21% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch NK có thuế đạt 131,38 tỷ USD, tăng 11,2%; kim ngạch XK có thuế đạt 8,33 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, giá dầu thô tăng mạnh so với cùng kỳ và so với dự toán cũng là nguyên nhân căn bản tăng thu NSNN 11 tháng đầu năm 2022, đặc biệt đối với mặt hàng dầu thô XNK, chất dẻo, hoá chất…

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa

Cụ thể, một số mặt hàng, nhóm mặt hàng có kim ngạch NK có thuế tăng mạnh điển hình như: dầu thô đạt 9,24 triệu tấn, trị giá đạt 7,18 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 58,8% về trị giá, làm tăng thu 7.000 tỷ đồng; xăng dầu các loại đạt 6,19 triệu tấn, trị giá đạt 6,36 tỷ USD, tăng 21,7% về lượng và tăng 115% về trị giá, làm tăng thu 17.500 tỷ đồng; chất dẻo nguyên liệu đạt 4,2 triệu tấn, trị giá đạt 6,92 tỷ USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 8,5% về trị giá, làm tăng thu 1.500 tỷ đồng; sắt thép các loại đạt 8,8 triệu tấn, trị giá đạt 8,39 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng nhưng tăng 4,7% về trị giá, làm tăng thu 970 tỷ đồng; ô tô nguyên chiếc các loại đạt 151,27 nghìn chiếc, trị giá đạt 3,36 tỷ USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 5,9% về trị giá, làm tăng thu 4.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều XK, một số mặt hành chính có kim ngạch tăng như dầu thô đạt 2,46 triệu tấn, trị giá đạt 2,08 tỷ USD, giảm 15,2% về lượng nhưng tăng 28,9% về trị giá, làm tăng thu 448 tỷ đồng; than các loại đạt 1,07 triệu tấn, trị giá đạt 369,93 triệu USD, giảm 35,8% về lượng nhưng tăng 66,5% về trị giá, làm tăng thu 346 tỷ đồng; phân bón các loại đạt 797.000 tấn, trị giá đạt 509 triệu USD, tăng 308,8% về lượng và tăng 670,9% về trị giá, làm tăng thu 509 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện Cục Thuế XNK, chỉ tính riêng trong tháng 11, toàn Ngành thu nộp ngân sách đạt 36.854 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 10. Nguyên nhân số thu tăng so là do kim ngạch XNK có thuế đạt 11,86 tỷ USD, tăng 0,71% so với tháng 10. Đặc biệt, chỉ trong 5 ngày đầu của tháng 12, toàn ngành Hải quan đã thu đạt 5.494 tỷ đồng, theo đó ước thu ngân sách của tháng 12 sẽ đạt khoảng 33.000 tỷ đồng.

Với kết quả như vậy, ước thu NSNN cả năm 2022 của ngành Hải quan sẽ đạt 434.000 tỷ đồng, bằng 123,29% dự toán được giao, bằng 103,3% chỉ tiêu phấn đấu.

Nụ Bùi