Ngân hàng Nhà nước: Không từ chối giao dịch thẻ từ nội địa sau 31/12/2021

08:59 | 01/12/2021

(HQ Online) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa còn thời hạn đang lưu hành.

Hàng loạt ưu đãi khi thanh toán bằng thẻ chip nội địa NAPAS
Ngân hàng chạy đua với thời gian chuyển đổi thẻ chip
Ngân hàng chuyển đổi sang thẻ chíp: Cuộc chạy đua tốn kém
NAPAS cùng các ngân hàng thành viên tập trung triển khai các dự án trọng điểm.
NHNN yêu cầu các ngân hàng cần có biện pháp phù hợp để chủ thẻ sớm thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.

Mới đây, NHNN đã ban hành văn bản số 8458/NHNN-TT về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chíp nội địa.

Theo nội dung của văn bản này, NHNN đã nhấn mạnh, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành còn đang thời hạn sử dụng do các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam phát hành; đồng thời không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành.

Nguyên nhân bởi, NHNN đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Thông tư 41). Thông tư sửa đổi này chỉ có quy định dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm 31/3/2021, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành.

Đồng thời, Thông tư 41 đã quy định trách nhiệm của tổ chức phát hành thẻ trong thực hiện lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa đang lưu hành và dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm 31/3/2021.

Vì vậy, NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cần rà soát quy định pháp luật, hợp đồng hoặc thỏa thuận với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt, an toàn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ và không đưa ra các chính sách, quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng.

Ngoài ra, các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cần tăng cường chính sách khuyến khích, hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa; đồng thời hướng dẫn khách hàng là chủ thẻ sử dụng các kênh thanh toán điện tử khác như Internet Banking, Mobile Banking, QR Code... từ đó có cách tiếp cận, biện pháp phù hợp để chủ thẻ sớm thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.

Hương Dịu