Nâng tầm nhờ sở hữu trí tuệ

07:54 | 20/07/2020

(HQ Online) - Khi tham gia vào các hiệp định thương mại, doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã được bước vào một sân chơi lớn với chất lượng cao, nhưng cũng đầy thử thách, nhất là với những điều khoản về sở hữu trí tuệ (SHTT).    

Công khai hai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Thông tư 13/TT-BTC mới ban hành: Tạo thuận lợi cho hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ
Ngày 20/4, nhiều quy định mới về sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng giả có hiệu lực
Kiểm soát chặt hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

SHTT đối với các hoạt động trong thương mại quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng. Bảo hộ và thực thi quyền SHTT sẽ góp phần vào việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển giao và phổ biến công nghệ vì lợi ích chung của các nhà sản xuất. Thậm chí, hệ thống SHTT mạnh là tiền đề để một quốc gia kiểm soát các hoạt động kinh doanh, bảo vệ thương hiệu, từ đó giúp thu hút đầu tư của các công ty đa quốc gia, tạo môi trường và hành lang pháp lý vững chắc cho sáng tạo, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, tại thị trường trong nước hiện nay, vấn đề vi phạm bản quyền, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ xảy ra ở nhiều lĩnh vực, cả ở khu vực sản xuất, lưu thông và xuất nhập khẩu. Nhiều cá nhân, doanh nhân, DN trong nước vẫn còn ít quan tâm đến SHTT. Vì thế, đây là một trong những vấn đề gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh thương hiệu của các DN, thậm chí rủi ro xảy ra là các DN có thể rơi vào những vụ tranh chấp và kiện tụng với quốc tế.

Trong khi đó, khi bước ra hợp tác với các nước trên thế giới, SHTT luôn là một trong những nội dung quan trọng trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Đặc biệt, các Hiệp định EVFTA, CPTPP mới đây là những Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với những cam kết sâu và bao trùm trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các điều khoản nâng cao quyền SHTT.

Từ thực tiễn nêu trên, vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để nâng cao ý thức, nhận thức của người dân, DN trong nước về SHTT. Bởi rõ ràng, vấn đề này không chỉ đơn thuần là mức độ và phạm vi vi phạm mà còn là ở thủ đoạn vi phạm lại ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng thực thi công tác bảo vệ quyền SHTT. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng cần tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ quản lý, khai thác và thực thi quyền SHTT cho cộng đồng DN, đặc biệt dành cho các DN nhỏ vừa vừa, DN khởi nghiệp… . Điều này giúp tất cả thành phần kinh tế đều có thể tận dụng hiệu quả các quy định của FTA, biến thách thức thành cơ hội, để biến tài sản vô hình SHTT thành tài sản hữu hình thúc đẩy giá trị không chỉ cho các DN, mà còn nâng tầm kinh tế Việt Nam.

Bình Nam