Nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

16:20 | 21/10/2021

(HQ Online) - Từ ngày 12/12/2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi tối đa được nâng lên thành 125 triệu đồng, thay vì hạn mức 75 triệu đồng như hiện nay.

Đáng lo khi tiền gửi của doanh nghiệp tăng cao
Lãi suất thấp, tiền gửi cá nhân tăng thấp kỷ lục
Những doanh nghiệp “ấm no” nhờ cổ tức, lãi tiền gửi
undefined
Ảnh minh hoạ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với người được bảo hiểm tiền gửi.

Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng.

Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày 12/12/2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Quyết định 32/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/12/2021, thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Hương Dịu