Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

20:12 | 20/01/2020

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

nang cao hieu qua thong tin co so dua tren ung dung cong nghe thong tin Cải cách thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội: Dấu ấn công nghệ thông tin
nang cao hieu qua thong tin co so dua tren ung dung cong nghe thong tin TPHCM ưu tiên công nghiệp công nghệ cao
nang cao hieu qua thong tin co so dua tren ung dung cong nghe thong tin Ngân hàng chuyển đổi sang thẻ chíp: Cuộc chạy đua tốn kém
nang cao hieu qua thong tin co so dua tren ung dung cong nghe thong tin
Ảnh minh họa: Internet

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở; phấn đấu 100% nội dung thông tin thiết yếu từ trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn.

Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

Tầm nhìn đến năm 2030, người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ của Đề án là xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Đồng thời, xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng...) để người dân tiếp nhận thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thông tin khẩn cấp về thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trên địa bàn; gửi phản ánh, kiến nghị và đóng góp ý kiến; có thể tích hợp các dịch vụ tiện ích thanh toán...

Để đạt mục tiêu trên, Đề án đề ra các giải pháp thực hiện như giải pháp về công nghệ, an toàn bảo mật thông tin, tổ chức bộ máy nhân sự, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở...

Hương Dịu