Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước

20:11 | 22/06/2020

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Tọa đàm Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN)”.

nang cao hieu qua thanh tra kiem tra doanh nghiep nha nuoc Giảm thiểu tối đa thời gian thanh tra kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp
nang cao hieu qua thanh tra kiem tra doanh nghiep nha nuoc Doanh nghiệp thuỷ sản bớt gánh nặng từ kiểm tra chuyên ngành
nang cao hieu qua thanh tra kiem tra doanh nghiep nha nuoc Xem xét không thanh kiểm tra thuế định kì với doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19
nang cao hieu qua thanh tra kiem tra doanh nghiep nha nuoc
Tọa đàm Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN)”.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN có nhiệm vụ quản lý nguồn lực, tài sản lớn; các DN trực thuộc sở hữu 100% vốn nhà nước hoặc có vốn nhà nước chiếm cổ phần chi phối; có sự đa dạng về các loại hình tập trung ngành nghề; các lĩnh vực hoạt động khác nhau với điều kiện kinh doanh khác nhau; phương thức kiểm soát khác nhau; quản lý con người, vốn tài sản cũng đa dạng.

Trình bày tóm tắt những nội dung cụ thể của Đề án, bà Lê Thị Thúy, Trưởng phòng Quản lý Khoa học (Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra) cho biết, mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại DN; góp phần nâng cao vai trò của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo bà Lê Thị Thúy, Đề án xác định rõ 5 mục tiêu cụ thể và tập trung vào 5 nhóm giải pháp: Hoàn thiện chính sách, pháp luật; Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của các chủ thể có thẩm quyền kiểm soát DNNN; Thực hiện minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình trong kiểm soát DNNN; Tăng cường kiểm soát đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát DNNN.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện Tổ biên tập đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện, trong đó tập trung các vấn đề: chia sẻ thực tế tham mưu, quản lý; thực trạng hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra DNNN, kiểm toán trong thời gian qua; những thành công, ưu điểm, bất cập, hạn chế, nguyên nhân.

Các kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật và các biện pháp, giải pháp thực thi pháp luật nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN; nâng cao hiệu quả hoạt động DN, đồng thời phòng ngừa tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong DNNN, góp phần bảo đảm, bảo vệ, nâng cao giá trị của DNNN, phát huy vai trò của các DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ tiếp thu, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh Đề án, cũng như tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với DNNN nói chung và tài sản của nhà nước nói riêng.

Hoài Anh