Nâng cao hiệu quả cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc

08:34 | 06/12/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước sẽ nâng cao hiệu quả của công tác cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ để phát hiện các sai sót tiềm ẩn để xử lý và cảnh báo cho các đơn vị.

Cảnh báo rủi ro sẽ giúp định hướng dòng vốn đầu tư
90% đơn vị sử dụng ngân sách đã cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động
Đến năm 2025, tối thiểu 50% hoạt động kiểm tra của Kho bạc được thực hiện thông qua môi trường số
KBNN Bình Dương. Ảnh: Thùy Linh.
KBNN cũng sẽ nghiên cứu mở rộng lĩnh vực, nội dung cảnh báo rủi ro. Ảnh: Thùy Linh.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trong hoạt động Kho bạc Nhà nước (KBNN), giúp cho đơn vị khắc phục, ngăn chặn được những sai sót, tồn tại, hạn chế để các mặt hoạt động tại đơn vị được đảm bảo an toàn.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này, những năm gần đây, KBNN đã thường xuyên chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo rủi ro tại các đơn vị KBNN.

Từ năm 2016 đến nay, Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành 4 chỉ thị và các văn bản chỉ đạo liên quan đến cảnh báo rủi ro; tổ chức 5 hội nghị chuyên đề về cảnh báo rủi ro trong hoạt động KBNN, đồng thời tại các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết năm đều lồng ghép, quán triệt nội dung này.

Cùng với đó, KBNN đã thực hiện việc giám sát 1 số hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Đến nay, việc giám sát đang phát huy hiệu quả và sẽ được nghiên cứu mở rộng về nội dung thời gian tới.

KBNN cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, chú trọng công tác kiểm tra đột xuất và tự kiểm tra để từ đó phát hiện các sai sót tiềm ẩn rủi ro, xử lý và cảnh báo cho các đơn vị; tăng cường giám sát, nắm bắt diễn biến hoạt động của các đơn vị để có cảnh báo kịp thời; nghiên cứu mở rộng lĩnh vực, nội dung cảnh báo rủi ro thông qua hoạt động giám sát nội bộ đối với các mặt hoạt động nghiệp vụ, hình hành hệ thống giám sát phòng ngừa rủi ro hoạt động nghiệp vụ KBNN; nghiên cứu, xây dựng nội dung đánh giá rủi ro cho các mặt hoạt động nghiệp vụ KBNN; thiết lập các tiêu chí cảnh báo rủi ro dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Thùy Linh