Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan

18:55 | 28/08/2020

(HQ Online) - Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, đồng chí Mai Xuân Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã đại diện cho đoàn đại biểu Tổng cục Hải quan có bài tham luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin tưởng Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả
Đồng chí Đinh Tiến Dũng: Lựa chọn bầu vào cấp ủy Đảng bộ Bộ Tài chính những đồng chí dám làm, dám chịu trách nhiệm
Đảng bộ Bộ Tài chính: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020
4131 z2047600058617 04c493aac159b91bb22ca4a083a6f711
Đồng chí Mai Xuân Thành tham luận tại Đại hội.

Báo Hải quan lược ghi bài tham luận, trân trọng giới thiệu tới bạn đọc:

Thấm nhuần quan điểm, lời dạy của Bác Hồ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng ủy đã ban hành Quy chế làm việc quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Trên cơ sở chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, của Đảng ủy cấp trên. Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan và các đơn vị vụ, cục trên cơ quan Tổng cục có trách nhiệm cụ thể hóa thành các chương trình công tác, kế hoạch hành động, văn bản của Ngành triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc để thực hiện. Việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao chính là đã đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là người chịu trách nhiệm cao nhất của Tổng cục Hải quan cả về Đảng và chính quyền trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao cho ngành Hải quan. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Ngành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản do Tổng cục Hải quan ký ban hành.

Ban Thường vụ, Đảng ủy cơ quan Tổng cục không trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ, của Ngành đối với các đơn vị Cục Hải quan tỉnh, thành phố mà chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thông qua vai trò trách nhiệm của các chi, đảng bộ trực thuộc, các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và thủ trưởng, lãnh đạo các vụ, cục trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo các vụ, cục đồng thời cũng là đảng viên của Đảng bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chuyển tải, lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành xuống các đơn vị mà mình được phân công theo dõi, phụ trách. Thông qua đó lan tỏa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các đơn vị cơ sở trực thuộc trong toàn Ngành.

Cùng với đó, Đảng ủy đã tổ chức nhiều lớp tập trung để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức, trọng tâm là các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến từng cán bộ đảng viên, công chức và các tổ chức đảng.

4129 m95a1160
Đoàn đại biểu Tổng cục Hải quan tham dự Đại hội.

Với đặc thù mô hình tổ chức Đảng của Tổng cục Hải quan không theo ngành dọc, do đó ngoài việc tổ chức các lớp quán triệt, triển khai học tập tập trung tại khối cơ quan Tổng cục, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan luôn thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Đảng và Chính quyền. Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo các vụ, cục đồng thời cũng là đảng viên của Đảng bộ, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chuyển tải, lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành vào các văn bản, các quy định, quy chế… xuống các đơn vị mà mình được phân công theo dõi, phụ trách.

Đảng ủy không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo bằng việc xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động theo các sự kiện chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; những vấn đề lớn, quan trọng cần sự lãnh đạo tập trung, thống nhất cao trong Đảng bộ đảm bảo cho việc lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Tổng cục Hải quan đã xây dựng ban hành nhiều văn bản, nghị quyết liên quan đến quản lý công tác cán bộ.

Bằng nhiều giải pháp tích cực, cụ thể và hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hải quan có trình độ năng lực cao, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm không ngừng được nâng cao.

Do đó, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho, nhất là nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại... góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước.

Công tác xây dựng lực lượng được tinh gọn, hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật hành chính đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt.

Công tác xây dựng Đảng được củng cố trên cả 3 lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững sự ổn định trong Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã đề ra.

Hồng Vân