Năm 2021, ngành Thuế đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như thế nào?

11:21 | 30/12/2021

(HQ Online) - Với các giải pháp về thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số tiền ngành Thuế thực hiện hỗ trợ là không nhỏ.

Ảnh: Internet.
Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch. Ảnh: Internet.

Trong năm 2021, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 đối với doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Đồng thời, toàn Ngành đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có hiệu lực từ cuối năm 2020 như: Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 về việc tiếp tục thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; và các chính sách mới ban hành trong năm 2021 như: Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTVQH và Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19;

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuế đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 và Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc tiếp tục miễn, giảm đến ngày 31/12/2021 đối với 30 loại phí, lệ phí trong các lĩnh vực chứng khoán, vận tải hành khách, hàng không...

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, đối với việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, ước tính trong năm 2021, tổng số đơn đề nghị gia hạn là 139.508 đơn (trong đó có 120.021 doanh nghiệp và tổ chức và 19.487 hộ, cá nhân kinh doanh). Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 92.909 tỷ đồng.

Cùng với đó, số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn đã nộp vào ngân sách nhà nước 72.910 tỷ đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là 26.601 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 45.000 tỷ đồng, tiền thuê đất là 1.006 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh là 303 tỷ đồng).

Tổng cục Thuế cho biết, hiện số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn còn phải nộp ngân sách nhà nước là 19.634 tỷ đồng.

Cùng với chính sách trên, ngành Thuế đã thực hiện nhiều chính sách hộ trợ người dân và doanh nghiệp khác.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có doanh thu dưới 200 tỷ đồng/năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm khoảng 1.381 tỷ đồng.

Thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021 và Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021, tiếp tục giảm mức thu đến ngày 31/12/2021 đối với 30 loại phí, lệ phí trong các lĩnh vực chứng khoán, vận tải hành khách, hàng không,... nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng mức phí được giảm trên 1.000 tỷ đồng.

Về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, tính đến hết tháng 10/2021, đã thực hiện giảm 30% theo quy định với số tiền khoảng 590 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 1.369 tỷ đồng. Dự kiến số nộp năm 2021 đạt khoảng 1.700 - 1.800 tỷ đồng, số hỗ trợ giảm thuế tính đến ngày 20/12/2021 là 514 tỷ đồng.

Về miễn, giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg, ước tính đến cuối tháng 11/2021, đã miễn, giảm khoảng 3.500 tỷ đồng.

Về giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP, dự kiến số hỗ trợ giảm thuế khoảng 19.700 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số thuế phát sinh năm 2021 dự kiến giảm khoảng 2.200 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cho biết, số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế giảm sẽ được cập nhật khi các doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về thuế giá trị gia tăng, ngành Thuế dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước mỗi tháng khoảng 1.650 tỷ đồng. Trong năm 2021, sẽ ảnh hưởng giảm thu 1 tháng, năm 2022 giảm thu 1 tháng. Cụ thể, từ 1/11/2021 sẽ thực hiện giảm 30% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số dịch vụ, theo đó, số thuế giá trị gia tăng phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 sẽ kê khai và nộp thuế trong tháng 12/2021 dự kiến giảm khoảng 1.650 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, ước tính số thuế được miễn đến hết tháng 12 khoảng 6.698 tỷ đồng, số thuế đã nộp sẽ được trừ trong năm 2022.

Đối với gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 104/2021/NĐ-CP, Tổng cục Thuế ước tính tổng số tiền đã gia hạn khoảng 4.000 tỷ đồng.

Thùy Linh