Muối ăn NK chịu thuế 30%

09:14 | 29/04/2019

(HQ Online) -Muối (kể cả muối ăn và muối bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết có hoặc không ở dạng dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển” được phân loại mã số 2501.00.10 “muối ăn”, thuế suất thuế NK 30%.

muoi an nk chiu thue 30 Tiêu chuẩn muối ăn dự trữ quốc gia
muoi an nk chiu thue 30 Vụ “biến” muối công nghiệp thành muối ăn: Truy thu 8,5 tỉ đồng tiền thuế
muoi an nk chiu thue 30
Muối tinh NaCl.

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Minh Khánh kiến nghị về việc phân loại mặt hàng NK khai báo là “muối tinh NaCl”.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật về phân loại hàng hóa có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với mặt hàng NK khai báo là “muối tinh NaCl” DN NK ngày 20/12/2017, Tổng cục Hải quan cho biết, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; căn cứ theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, mặt hàng DN NK có kết quả phân tích là “Muối Natri clorua hàm lượng ~ 99,37% tính theo trọng lượng khô, hàm lượng SO42- < 0,88mg/kg, Ca2+ ~ 1,49mg/100g, Mg2+ ~ 0,32mg/100g, Pb~ 0,015mg/kg không phát hiện, Cd < 0. 0016mg / kg , Hg < 0.014 mg / kg , As < 0.017 mg / kg, dạng bột khô rời, màu trắng, không mùi, dung dịch 5% có vị mặn đặc trưng của muối, không có vị lạ, thường dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm” thuộc nhóm 25.01 “Muối (kể cả muối ăn và muối bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết có hoặc không ở dạng dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển”, mã số 2501.00.10 “muối ăn”, thuế suất thuế NK 30%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, việc phân loại mặt hàng muối từ ngày 1/1/2018 căn cứ theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, muối thực phẩm phân loại vào mã số 2501.00.10; muối mỏ chưa chế biến phân loại vào mã số 2501.00.20; Nước biển phân loại vào mã số 2501.00.50; Loại khác, loại có hàm lượng natri clorua trên 60% nhưng dưới 97% tính theo hàm lượng khô, đã bổ sung thêm ít I ốt được phân loại vào mã số 2501.00.91; Loại khác, loại có hàm lượng natri clorua từ 97% trở lên nhưng dưới 99,9% tính theo hàm lượng khô được phân loại vào mã số 2501.00.99 (thuế suất các mã này từ 13%, 15% và 30%.)

Thu Trang