Mong mỏi triển khai

18:49 | 10/01/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã xây dựng, trình Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ về việc giao cơ quan Hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành, các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm và đề xuất 7 nội dung cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu nhằm đơn giản quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro, giảm đầu mối tiếp xúc của doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Trung Quốc siết chặt kiểm tra quá cảnh thực phẩm đông lạnh nhập khẩu
"Chìa khóa" cải cách kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Bổ sung đối tượng miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Mong mỏi triển khai
Ảnh minh họa: ST

Đối với các doanh nghiệp, khi những nội dung này được phê duyệt, thực thi, đây là một cải cách rất lớn, bởi lâu nay, kiểm tra chuyên ngành vẫn là khâu nhiều vướng mắc trong thủ tục thông quan hàng hóa. Nguyên nhân do công tác kiểm tra chuyên ngành hiện vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp như phạm vi quản lý và kiểm tra rộng, nhiều mặt hàng chưa có mã số HS, chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc kiểm tra; còn quy định chồng chéo một hàng hóa phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, chịu nhiều hình thức quản lý…

Vì thế, thủ tục kiểm tra chuyên ngành vốn là một trong yếu tố chiếm tỷ trọng khá lớn cấu thành thời gian thông quan hàng hóa mà hiện vẫn chưa được cải thiện đáng kể theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB), từ đó dẫn đến giảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong trao đổi thương mại qua biên giới.

Do vậy, các doanh nghiệp mong muốn, các giải pháp đưa ra trong Đề án cải cách mô hình kiểm tra chuyên ngành sớm được thực hiện với đúng tinh thần mà Chính phủ và các bộ, ngành đã đặt ra.

Có thể nói, đây là mong muốn, mong mỏi chính đáng của các doanh nghiệp, bởi không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà còn tạo thuận lợi chung cho nền kinh tế, góp phần “tăng điểm” về năng lực cạnh tranh Việt Nam. Hơn nữa, việc quy thành một đầu mối kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan Hải quan cũng sẽ tạo điều kiện để các thủ tục, quy định pháp luật khác "noi" theo, tạo sự thống nhất, tránh chồng chéo cho các cơ quan thực hiện, giúp doanh nghiệp chỉ cần đến "một cửa" để thực hiện thủ tục.

Bình Nam