Mỗi năm Tổng cục Thuế sẽ tổ chức 1 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

09:50 | 06/10/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng hơn 4.200 công chức thuế
Tổng cục Hải quan ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo
Chính phủ ban hành quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
2522 17759736 1595988417081415 5786341037546525137 n

Mỗi năm Tổng cục Thuế sẽ tổ chức 1 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức thi, điều kiện miễn môn thi; thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; quản lý hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế; việc cập nhật kiến thức của người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, nhân viên đại lý thuế; quản lý hành nghề đối với đại lý thuế theo quy định tại Điều 104, Điều 105 và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế); người dự thi, người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế; nhân viên đại lý thuế; công chức thuế, viên chức thuế, cơ quan thuế các cấp; tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; cập nhật kiến thức của người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, nhân viên đại lý thuế.

Dự thảo quy định, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 1 kỳ thi đồng thời ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế để áp dụng chung cho tất cả các kỳ thi.

Ngoài ra, Hội đồng thi do Tổng cục Thuế thành lập cho từng kỳ thi. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi theo quy định tại dự thảo Thông tư này và quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.

Dự thảo nêu rõ, Hội đồng thi có nhiệm vụ thông báo chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và ít nhất trên 1 phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi trước ngày thi ít nhất 45 ngày. Ngoài ra, phải đăng tải danh sách người dự thi (họ và tên, ngày sinh, số báo danh, môn thi tham dự, địa điểm thi) và các thông tin khác có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

Người dự thi vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo các hình thức như: cảnh cáo, trừ điểm bài thi; đình chỉ môn thi, đình chỉ kỳ thi; hủy kết quả môn thi, hủy kết quả kỳ thi; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, việc xử lý vi phạm cụ thể đối với người dự thi được thực hiện theo quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.

Thùy Linh