Minh bạch và ổn định chính sách

14:48 | 07/05/2021

(HQ Online) - Tính minh bạch, ổn định của môi trường kinh doanh luôn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, bởi điều này sẽ góp phần san đều cơ hội kinh doanh, tránh sự bất bình đẳng giữa các loại hình và quy mô doanh nghiệp.

Nâng cấp môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự đoán
Liêm chính và minh bạch tạo niềm tin cho doanh nghiệp
Chính sách phải minh bạch, ổn định mới thu hút nhà đầu tư bỏ vốn vào điện
Minh bạch và ổn định chính sách
Ảnh minh họa: ST

Kết quả điều tra doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 cho biết, chính quyền các địa phương cần tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận thông tin, bởi tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin còn khá lớn, nhất là thông tin liên quan đến: bản đồ, quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch đầu tư công; tài liệu ngân sách; kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mới; chính sách ưu đãi đầu tư…

Theo các doanh nghiệp, những thông tin như trên rất quan trọng để lập và triển khai các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Những rủi ro trong quá trình đầu tư, kinh doanh có thể giảm bớt nếu như các doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời trong quá trình hoạt động. Các doanh nghiệp cũng có thể tận dụng được các cơ hội đầu tư, kinh doanh nếu như được tiếp cận thông tin một cách công bằng. Đặc biệt, việc thiếu minh bạch còn cho thấy có sự đối xử bất bình đẳng giữa các loại hình và quy mô doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin nhanh và sớm thường là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có sự “đỡ đầu” của lãnh đạo cấp cao, hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Do đó, nếu tình trạng này kéo dài, các chuyên gia lo ngại sẽ gây méo mó môi trường kinh doanh, tác động không tốt đến định hướng xây dựng nền kinh tế thị trường của nước ta. Bởi trên thực tế, đã có một số doanh nghiệp buộc phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh do biến động chính sách pháp luật.

Vì thế, cải thiện môi trường kinh doanh tại nước ta vẫn còn rất nhiều việc để làm.

Với các doanh nghiệp, một môi trường kinh doanh “bình yên”, chính sách ít thay đổi trong bối cảnh kinh tế đầy biến động như hiện nay là vấn đề luôn được quan tâm và kiến nghị thực hiện. Do đó, việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh cần đi vào thực chất, đi vào đúng mong muốn và nhu cầu của doanh nghiệp, để giải quyết triệt để khó khăn còn tồn tại cho hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải "hợp sức", thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không tìm "kẽ hở" để lách luật, nói lên tiếng nói của mình... thì môi trường kinh doanh mới thực sự minh bạch đúng nghĩa.

Bình Nam