Miễn thuế XK đối với hàng sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu NK

10:25 | 15/12/2011

(HQ Online)- Theo quy định của Thông tư số 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về Biểu Thuế xuất khẩu, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi 2012 theo danh mục mặt hàng chịu thuế, từ ngày 1-1-2012, các mặt hàng xuất khẩu (XK) được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu (NK) trong trường hợp hàng hóa có đủ điều kiện xác định được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK thì không phải nộp thuế XK.

mien thue xk doi voi hang san xuat toan bo tu nguyen lieu nk

Để được hưởng ưu đãi thuế, DN phải xuất trình cơ quan Hải quan đầy đủ giấy tờ liên quan đến hàng hóa XNK. Ảnh: T.Thắng

Riêng đối với mặt hàng gỗ nếu có thêm sơn, véc ni, đinh vít thì được xác định là phụ liệu.

Trường hợp hàng hóa được sản xuất, chế biến từ 2 nguồn: Nguyên liệu NK và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì không phải nộp thuế XK đối với số lượng hàng hóa XK tương ứng với số lượng nguyên liệu NK đã được sử dụng để sản xuất, chế biến hàng hóa thực tế đã XK.

Số lượng hàng hóa XK được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu trong nước phải nộp thuế XK theo mức thuế suất thuế XK quy định đối với mặt hàng đó.

Để được hưởng thuế suất ưu đãi trên, hồ sơ phải nộp cho cơ quan Hải quan gồm: Công văn đề nghị không thu thuế XK, trong đó có giải trình cụ thể số lượng, trị giá nguyên liệu, số tiền thuế XK không thu; Tờ khai hải quan NK nguyên liệu đã làm thủ tục hải quan; Hợp đồng XK, NK; Bảng đăng ký định mức nguyên liệu NK để sản xuất hàng hóa; Bảng kê các tờ khai NK nguyên liệu sử dụng để sản xuất, chế biến hàng hóa XK...

Thông tư cũng quy định, đối với một số mặt hàng vàng (thuộc nhóm 71.08), đồ kim hoàn bằng vàng (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm 71.15) được áp dụng mức thuế XK là 0%.

Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XK theo quy định chung, đơn vị XK mặt hàng này phải có giấy giám định hàm lượng vàng của cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện giám định theo hướng dẫn tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12-4-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XK, NK.

T.Thắng