Miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

18:01 | 29/04/2020

(HQ Online) - Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

mien phi chuyen tien ho tro nguoi dan gap kho khan do covid 19 Công khai danh sách người được hỗ trợ và hình thức hỗ trợ để dân biết
mien phi chuyen tien ho tro nguoi dan gap kho khan do covid 19 Đã có nghị quyết về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
mien phi chuyen tien ho tro nguoi dan gap kho khan do covid 19 Infographics: Những đối tượng được hỗ trợ của Chính phủ do gặp khó khăn từ Covid-19
mien phi chuyen tien ho tro nguoi dan gap kho khan do covid 19
Ảnh minh họa: Hữu Linh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện miễn phí một số loại dịch vụ.

Cụ thể, các ngân hàng phải miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản theo quy định của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Chính sách xã hội tại tổ chức tín dụng khi thực hiện việc chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của Chính phủ.

Hương Dịu