Miễn, giảm giá dịch vụ sẽ có tác động tích cực tới hoạt động đầu tư chứng khoán

11:11 | 20/03/2020

(HQ Online) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính khi trao đổi với báo giới xung quanh việc miễn, giảm giá các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

mien giam gia dich vu se co tac dong tich cuc toi hoat dong dau tu tren thi truong chung khoan Giá một số dịch vụ chứng khoán được giảm từ 10-50%
mien giam gia dich vu se co tac dong tich cuc toi hoat dong dau tu tren thi truong chung khoan Nhà đầu tư nên ứng xử thế nào với tài khoản thời Covid-19?
mien giam gia dich vu se co tac dong tich cuc toi hoat dong dau tu tren thi truong chung khoan Thanh khoản hơn 26.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán đến từ đâu?
mien giam gia dich vu se co tac dong tich cuc toi hoat dong dau tu tren thi truong chung khoan
Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Như Báo Hải quan đã đưa tin, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chính thức giảm giá 9 dịch vụ và miễn hoàn toàn 6 dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Các quy định này sẽ áp dụng từ nay đến ngày 31/8/2020.

Dưới đây là cuộc trao đổi của báo giới với ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.

Vì sao Bộ Tài chính lại đưa ra các chính sách này, thưa ông?

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt đời sống kinh tế, xã hội nước ta. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Trên thị trường tài chính, dịch Covid-19 đã tác động làm cho thị trường chứng khoán toàn cầu và trong nước giảm điểm mạnh. Các nước đang nỗ lực đưa ra các biện pháp kích thích nền kinh tế nhưng vẫn chưa đủ để trấn an giới đầu tư.

Trước diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Quản lý giá, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ đề xuất các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, trong đó việc thực hiện điều chỉnh giảm giá một số dịch vụ chứng khoán là hành động hỗ trợ thị trường chứng khoán trong nước và cần thiết tại thời điểm này.

Ngay trong ngày 17/3/2020, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp giữa các đơn vị có liên quan để thống nhất phương án giảm giá và xây dựng dự thảo Thông tư. Ngày 18/3/2020, Cục Quản lý giá đã trình lãnh đạo Bộ ký ban hành thông tư sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC. Thông tư là một nỗ lực lớn từ phía các cơ quan quản lý với mong muốn phát đi tín hiệu tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

Việc miễn, giảm các dịch vụ được Bộ Tài chính đưa ra trong Thông tư 14 căn cứ trên tiêu chí nào, thưa ông?

Sau khi rà soát các mức giá dịch vụ Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán đang thu trên thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh, Bộ Tài chính đã đánh giá và thực hiện điều chỉnh các loại giá dịch vụ theo hướng không thu hoặc giảm giá đối với những dịch vụ có phạm vi tác động rộng trên toàn thị trường, các loại giá dịch vụ tác động trực tiếp tới tổ chức phát hành, nhà đầu tư đồng thời cũng xét tới khía cạnh cân đối giữa lợi ích của đối tượng sử dụng dịch vụ và đối tượng cung cấp dịch vụ là 2 Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán (tỷ lệ giảm từ 10% đến 100% tùy từng dịch vụ).

Nhóm dịch vụ giảm 10% tập trung vào các dịch vụ liên quan đến giao dịch và lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư (dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán). Đây là các dịch vụ tác động đến toàn bộ thị trường, mặc dù theo đánh giá thì mức giá của các dịch vụ này hiện đang phù hợp, thậm chí là thấp cho với các mức thu tại các thị trường trong khu vực, đồng thời cũng là mức giá đã được điều chỉnh giảm khi ban hành Thông tư 127.

Tuy nhiên, xét tới khía cạnh hỗ trợ nhà đầu tư trên diện rộng thì việc giảm nhóm dịch vụ này sẽ có tác động tích cực tới hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư, từ đó hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

Nhóm dịch vụ giảm từ 15%-20% tập trung vào nhóm dịch vụ cung cấp trên thị trường chứng khoán phái sinh (dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ). Mặc dù các mức giá này cũng mới đưa vào áp dụng từ 15/2/2019 sau thời gian đầu triển khai thị trường chứng khoán phái sinh chưa thu giá dịch vụ nhưng theo đánh giá, một số giá dịch vụ cũng cần xem xét để điều chỉnh giảm cho phù hợp. Việc hỗ trợ giá dịch vụ cho thị trường chứng khoán phái sinh cũng khuyến khích nhà đầu tư nắm giữ các sản phẩm trên thị trường này với mục đích hỗ trợ phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở có biến động giảm.

Nhóm dịch vụ giảm từ 30%-50% tập trung vào các dịch vụ cung cấp cho các tổ chức phát hành (dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này trong việc sử dụng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư.

Ngoài ra, một số loại giá dịch vụ quy định theo hướng không thu - miễn hoàn toàn (bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm lưu ký chứng khoán; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ) để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chứng khoán trong giai đoạn tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cung ứng dịch vụ chứng khoán cho khách hàng của các tổ chức này chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Có thể thấy, phạm vi các dịch vụ được giảm giá lần này là khá rộng, mức giảm giá đã được chúng tôi thảo luận, cân đối nhằm hỗ trợ tối đa cho thị trường.

Thị trường chứng khoán đang đối diện thách thức là điều dễ thấy. Việc giảm giá, miễn giá các dịch vụ có phạm vi rộng như ông vừa nêu thể hiện sự chia sẻ của cơ quan quản lý nhà nước với các nhà đầu tư. Xin ông đánh giá một số tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ lần này?

Việc điều chỉnh giá dịch vụ chứng khoán là một trong các giải pháp tháo gỡ khó khăn đã được cơ quan quản lý đưa ra và thị trường cũng đang rất trông chờ động thái này, do đó khi Thông tư được ban hành và có hiệu lực ngay sẽ là điểm sáng cho thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ sẽ áp dụng tại các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán nên trước mắt sẽ làm giảm trực tiếp nguồn thu từ các đơn vị này. Tuy nhiên, các đơn vị này rất ủng hộ chủ trương trên và sẵn sàng giảm nguồn thu để hỗ trợ thị trường. Dự kiến việc hỗ trợ giảm giá lần này sẽ áp dụng ít nhất trong vòng hơn 5 tháng. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19, Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư trong trường hợp cần thiết.

Để tạo hiệu ứng lan tỏa cho thị trường, thông tư sửa đổi cũng quy định các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại) trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán, thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ tương ứng tại đơn vị mình để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Vân (ghi)