MBB thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm

14:55 | 07/03/2019

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong kỳ 1.2019.

mbb thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam CTD thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm
mbb thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam SBT thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm
mbb thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam CII thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm
mbb thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam
MBB thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền. Ảnh: Internet

Theo đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (mã CK: MBB) thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm. Cụ thể, hạn mức chào bán cũ của MBB là 110.540.551 cổ phiếu, hạn mức chào bán mới là 108.133.062 cổ phiếu.

Sau khi MBB thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán kỳ 1/2019 được áp dụng từ ngày 07/03/2019 như sau:

mbb thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam

M.Dung