Máy thở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 không phải thực hiện nghĩa vụ thuế

09:27 | 31/08/2020

(HQ Online) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan cho biết, liên quan đến 2.000 máy thở NK viện trợ nhân đạo để phòng chống dịch Covid-19 của Công ty TNHH Văn Lang HealthCare chưa phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Máy thở phục vụ phòng, chống Covid-19 có được hưởng chính sách ưu đãi thuế?
Bộ Y tế cấp lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510
Thủ tướng chỉ đạo xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

Liên quan đến việc xử lý thuế đối với 2.000 máy thở Eliciae MV20 do Công ty TNHH Văn Lang HealthCare Nk để biện trợ nhân đạo cho Chính phủ, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan đã có công văn 5583/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 trả lời công ty.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, việc công ty thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc về việc tài trợ, viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ, Bộ Y tế 2.000 máy thở để phòng chống dịch Covid-19 trong cả nước là một hành động mang tính nhân đạo, cần thiết và cấp bách để phục vụ cộng đồng.

0736 may thy
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27/8/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: “Thủ tướng cũng đồng ý, các DN tặng máy thở cho ngành Y tế để điều trị các bệnh nhân Covid-19 sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ thuế”.

Do vậy, trước mắt để phục vụ khẩn cấp hoạt động phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH Văn Lang HealthCare được giải phóng lô hàng 2.000 máy thở Eliciae MV20 NK để phục vụ yêu cầu khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Công ty chưa phải thực hiện nghĩa vụ về thuế GTGT đối với lô hàng 2.000 máy thở nêu trên với điều kiện công ty có văn bản cam kết gửi cơ quan Hải quan nơi công ty làm thủ tục NK tại chỗ lô hàng 2.000 máy thở Eliciae MV20 nêu trên sẽ thực hiện hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quyết định cuối vùng của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Bình Dương (nơi DN làm thủ tục NK lô hàng) làm thủ tục giải phóng lô hàng 2.000 máy thở Eliciae MV20 nêu trên để công ty kịp thời giao cho Bộ Y tế.

Nụ Bùi