Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 932,9 nghìn tỷ đồng

14:41 | 29/06/2022

(HQ Online) - Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 932,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng, ngành Thuế đã thu ngân sách đạt 66% dự toán
5 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách gần 187 nghìn tỷ đồng
Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 806,4 nghìn tỷ đồng
Ngân sách thất thoát hàng nghìn tỷ do kẽ hở trong kê khai giá đất
Lũy kế 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt 932,9 nghìn tỷ đồng
Thu nội địa đạt 744 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Thuỳ Linh

Trong đó, thu nội địa đạt 744 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, bằng 121,3% và tăng 80,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 154,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% và tăng 25,5%.

Tổng chi ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên đạt 509,2 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% và tăng 4,1%; chi đầu tư phát triển đạt 150,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6% và tăng 12,3%; chi trả nợ lãi 51,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50,1% và giảm 8,5%.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 1.301,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt mức cao nhất so với 6 tháng đầu năm của các năm 2018-2022. Đây là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm đạt 1.301,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước (quý 2 đạt 738,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%), bao gồm: vốn khu vực nhà nước đạt 328,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng vốn và tăng 9,5%; khu vực ngoài nhà nước đạt 739,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% và tăng 9,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 233,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18% và tăng 8,9%.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Xuân Thảo