Lúng túng bởi văn bản “vênh” nhau

08:29 | 05/04/2019

(HQ Online) - Sự chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật như hướng dẫn chưa cụ thể hay nhiều văn bản điều chỉnh một mặt hàng là những vấn đề tồn tại trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị thực thi.

Đơn cử như các quy định pháp luật đối với mặt hàng bao jumbo và màng nhựa PE đã qua sử dụng nhập khẩu. Do có các cách hiểu khác nhau về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với hai mặt hàng này nên cơ quan Hải quan đang gặp lúng túng khi thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay có một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng khai báo là bao jumno đã qua sử dụng (chưa được cắt thành dải, tấm hoặc băng) và mặt hàng màng nhựa PE đã qua sử dụng; doanh nghiệp khai báo vẫn còn giá trị sử dụng ban đầu.

Theo ý kiến của doanh nghiệp mặt hàng bao jumbo đã qua sử dụng và mặt hàng màng nhựa PE đã qua sử dụng không thuộc danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTC của Bộ Công Thương và không phải là phế liệu chịu sự điều chỉnh của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường thì “phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác”.

Bên cạnh đó, tại điểm 2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN32:2018/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phế liệu nhựa được phép nhập khẩu bao gồm: “Nhựa đã qua sử dụng ở một trong các dạng: Khối, cục, thanh, dây, dải, băng, màng, nẹp, khau, tấm, lá, pallet, két nhựa; bao jumbo đã được cắt tạo thành dải, tấm hoặc băng”.

Rõ ràng, sự “vênh” nhau trong các văn bản quy phạm pháp luật gây khó khăn cho cơ quan Hải quan cũng như doanh nghiệp trong việc áp dụng Thông tư 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hay quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước những bất cập đó, để có cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đã phải đề nghị Bộ Tư pháp làm “trọng tài” có ý kiến về việc mặt hàng bao jumbo đã qua sử dụng và mặt hàng màng nhựa PE đã qua sử dụng nhập khẩu doanh nghiệp khai báo vẫn còn giá trị sử dụng như ban đầu sẽ áp dụng theo Thông tư 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hay quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường?!

N.Linh