Linh hoạt trong thanh tra, kiểm tra tài chính để chống thất thu ngân sách

08:49 | 13/01/2021

(HQ Online) - Năm 2020, mặc dù các hoạt động ít nhiều bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19, song, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ vẫn linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, tránh rủi ro và chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Hải quan đẩy mạnh chống thất thu ngân sách những ngày cuối năm
Hải quan TPHCM chống thất thu ngân sách hiệu quả
Thanh tra Tài chính góp công lớn chống thất thu ngân sách nhà nước
Kiến nghị truy thu nhiều tỷ đồng từ công tác thanh tra
Áp dụng linh hoạt các biện pháp chống thất thu ngân sách
Linh hoạt trong thanh tra, kiểm tra tài chính để chống thất thu ngân sách
Việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế hàng năm của ngành Tài chính được thực hiện theo phương pháp quản lý rủi ro. Ảnh: Thùy Linh

Kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỷ đồng

Trong năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 16.893 tỷ đồng; nộp các quỹ hơn 39,7 tỷ đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí hơn 20,4 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán hơn 35.9 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 45.847 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 2.012 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác hơn 883,7 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 6.46 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 13.338 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực có khả năng xảy ra thất thoát lãng phí

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ đối với các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Các đơn vị đã chủ động trình lãnh đạo Bộ ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020.

Về triển khai nhiệm vụ trong năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đặt ra, tuân thủ pháp luật. Đặc biệt, Thanh tra Bộ Tài chính cần tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực có dấu hiệu rủi ro và khả năng xảy ra thất thoát lãng phí.

Các đơn vị quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước vào hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính, từ đó giúp cho nền tài chính quốc gia hiệu quả, bền vững, phát triển, ổn định.

Cũng trong năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính kịp thời triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch về công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành... Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Kết quả triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Công tác phòng chống tham nhũng cũng được triển khai tích cực. Các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã tổ chức 337 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, học tập, quán triệt về chủ trương, đường lối của Đảng về phòng chống tham nhũng với hơn 24.707 lượt cán bộ, công chức viên chức trong ngành tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính về công tác phòng chống tham nhũng.

Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho biết, công tác thanh tra đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ đối với các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm như: thanh tra chống thất thu ngân sách nhà nước; thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách tại Trung ương và địa phương; thanh tra công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; thanh tra quản lý vốn đầu tư xây dựng...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, các đơn vị đã chủ động trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020, trong đó: không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh (nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không,...) chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro, báo cáo cơ quan quan cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Linh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ

Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2021, Thanh tra ngành Tài chính sẽ bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ. Bên cạnh đó, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành từ công tác xây dựng kế hoạch đến công tác phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị thanh tra tài chính; tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh. Sự phối hợp, chỉ đạo giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra chuyên ngành các Tổng cục cũng sẽ được tăng cường đối với các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng để có được những đánh giá sâu, toàn diện về cơ chế chính sách được ban hành và hiệu quả phát huy trong thực tiễn; bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Bộ; chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 được Bộ phê duyệt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp Thanh tra Bộ với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Bộ; phối hợp với Thanh tra Chính phủ đưa vào phần mềm cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các đơn vị để xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động thanh tra; nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra.

Hồng Vân