Lạng Sơn: Dừng thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái

18:56 | 13/02/2020

(HQ Online) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định dừng hoạt động thí điểm cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc.

lang son dung thi diem to chuc dua don cac doan xe du lich tu lai Đề nghị dừng thí điểm các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Lạng Sơn
lang son dung thi diem to chuc dua don cac doan xe du lich tu lai Lạng Sơn: Khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 601/VPCP-QHQT ngày 22/1/2020, ngày 11/2, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn 99/UBND-KTN chỉ đạo dừng hoạt động thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào du lịch trong địa phận KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

lang son dung thi diem to chuc dua don cac doan xe du lich tu lai
Đoàn xe du lịch từ lái đầu tiên thí điểm di chuyển vào Lạng Sơn.

Được biết, UBND tỉnh quyết định dừng hoạt động này với lý do trong thời gian 1 năm thực hiện mới phát sinh 1 đoàn ra, 1 đoàn vào, hiệu quả khai thác chưa cao.

Hoạt động thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào du lịch trong địa phận KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) được thực hiện thí điểm từ năm 2018 theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo về kết quả 1 năm thực hiện thí điểm. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải cho rằng, sau 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Lạng Sơn chưa hiệu quả (qua 1 năm thực hiện thí điểm có 1 đoàn ra và 1 đoàn vào), chưa phát huy được sức hút đối với loại hình này. Do vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn cân nhắc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng hoạt động thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Lạng Sơn.

Đảo Lê