Làm chủ công nghệ

07:09 | 12/05/2019

(HQ Online) - Có thể thấy rằng, với sự phát triển mạnh mẽ như “vũ bão” của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin và với mục tiêu xây dựng Kho bạc điện tử, việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động của KBNN sẽ trở thành xu thế tất yếu.

Công nghệ thông tin, tin học sẽ trở thành lực lượng lao động không thể thiếu và chiếm phần lớn trong hoạt động của hệ thống KBNN. Từ đó, sự giao tiếp, tương tác giữa công chức (người sử dụng ) với máy tính, mạng máy tính… sẽ ngày càng nhiều hơn, sâu hơn. Điều đó đòi hỏi người sử dụng phải hiểu biết hơn về máy tính, mạng máy tính, kỹ thuật phần mềm, biết sử dụng máy tính đúng cách…

Năng lực, trình độ về công nghệ thông tin của công chức, viên chức KBNN là nhân tố góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược phát triển của hệ thống KBNN, đẩy nhanh quá trình xây dựng kho bạc điện tử. Hiện nay, toàn hệ thống KBNN cũng đang nỗ lực từng ngày để hiện đại hoá từng khâu, từng bước trong nghiệp vụ. Đó chính là việc vận hành hệ thống TABMIS cũng như những ứng dụng mới. Khách hàng của hệ thống KBNN đang từng bước được sử dụng các quy trình điện tử hiện đại thay vì phải đến trực tiếp tại các trụ sở KB. Điều này đang được đồng thuận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, phải khẳng định, với công tác chi của hệ thống KBNN, ngày càng có nhiều khoản chi khác nhau đến từ nhiều nguồn khác nhau đòi hỏi cán bộ KBNN phải có trình độ cũng như kinh nghiệm để có thể xử lý chính xác. Do vậy, tại nhiều khâu, nhiều bước đến thời điểm hiện tại, máy móc vẫn khó có thể thay thế con người để xử lý công việc.

Điều này đặt ra vấn đề với toàn hệ thống KBNN đó là phải kết hợp một cách hợp lý giữa việc điện tử hoá và nghiệp vụ của con người. Quy trình nghiệp vụ vừa phải hiện đại, không được tụt hâụ so với thế giới nhưng tại KBNN con người vẫn cần phải làm chủ. Hiện đại hội nhập nhưng không để bị phụ thuộc vào máy móc.

Đến nay, hệ thống KBNN đang “phủ sóng” công nghệ thông tin trong từng khâu, từng bước nghiệp vụ và từng cấp sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, quy trình điện tử hoá vẫn cần phải có lộ trình cụ thể, không thể vội vàng và đòi hỏi đáp ứng quyền lợi của cả 2 bên: KBNN và khách hàng.

Bảo Minh