Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm bất ngờ giảm nhẹ

16:12 | 09/09/2020

(HQ Online) - Ngày 9/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ và huy động thành công 7.000 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thấu trái phiếu chính phủ giảm nhẹ ở nhiều kỳ hạn
Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm thêm lãi suất tiền gửi bắt buộc
Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ biến động trái chiều
2419 hids
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 183.340 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Phiên đấu thầu trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 7.000 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 5 năm, giữ nguyên tại các kỳ hạn 10, 15, 30 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,64%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8/2020).

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 183.340 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Thùy Linh