Lãi suất giảm nhưng trái phiếu chính phủ bất ngờ được mua vào mạnh

10:38 | 24/09/2020

(HQ Online) - Trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ mới diễn ra ngày 23/9, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tới 15.750 tỷ đồng.

Tiền gửi chảy mạnh vào ngân hàng, lãi suất tiết kiệm giảm liên tiếp
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm bất ngờ giảm nhẹ
Giảm lãi suất huy động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay
Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 7,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
0828 17760215 1595989640414626 7690844916638239908 n
Kho bạc Nhà nước huy động được 15.750 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh Thùy Linh.

Cụ thể, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổng khối lượng gọi thầu là 10.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 15.750 tỷ đồng, lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 5.000 tỷ đồng, huy động được 5.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,79%/năm, giảm 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/9/2020). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 2.500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.500 tỷ đồng, huy động được 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, giảm 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/9/2020). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 1.750 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,27%/năm, giảm 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/9/2020). Phiên thầu phụ kỳ hạn 20 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,48%/năm, giảm 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/9/2020). Phiên thầu phụ kỳ hạn 30 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 214.252 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Thùy Linh