Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2020 là 4,8%/năm

20:03 | 14/08/2020

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nghịch lý nhà ở xã hội: Cầu cao - cung thấp, vì đâu? - Bài 1: Mua nhà ở xã hội: Như nắng hạn đợi mưa rào!
Mong lãi suất cho vay hạ hơn và ổn định
Ngân hàng Chính sách xã hội được giao tăng trưởng tín dụng 8% trong năm 2020
3728 bds hoai anh
Ảnh minh họa: Hoài Anh

Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành 13/8/2020.

Trước đó, năm 2019, tại Quyết định 355/QĐ-TTg, mức lãi suất này cũng được Chính phủ ấn định mức 4,8%/năm và không thay đổi từ năm 2018 tại Quyết định 370/QĐ-TTg và năm 2017 tại Quyết định 630/QĐ-TTg.

Hương Dịu