Ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông

19:45 | 08/11/2021

(HQ Online) - Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký thỏa thuận phối hợp công tác.

Quan hệ đối tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tiếp tục được thắt chặt
Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính
Bộ Tài chính: Sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ TT&TT xử lý vi phạm quy định về kinh doanh xổ số
Ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông
Lễ ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc ký kết thỏa thuận phối hợp công tác nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết, hợp tác; nâng cao chất lượng, công tác phối hợp, phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông vì sự phát triển chung. Đồng thời, nhằm thống nhất chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ của hai Bộ.

Theo thỏa thuận được ký kết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ đối với 4 nhóm công việc, gồm: Phối hợp trong công tác quản lý đối với các nền tảng số và các chủ thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới; Phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện các dự án/nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính; Phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin ngành tài chính; Phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài chính/thuế/hải quan/kho bạc nhà nước/chứng khoán nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp, hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác huy động nguồn lực phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số; Phối hợp trong công tác quản lý kê khai, nộp thuế và các khoản thu khác vào NSNN đối với hoạt động viễn thông.

Thỏa thuận phối hợp công tác đã bao quát một số công việc trọng tâm liên quan cả hai ngành Tài chính và ngành Thông tin Truyền thông, nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoài Anh