Kỳ hạn trái phiếu chính phủ do Kho bạc phát hành đang là 13,04 năm

10:54 | 08/10/2021

(HQ Online) - Đến thời điểm 16/9/2021, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 36 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ và huy động được 226.726 tỷ đồng.

12 năm trái phiếu Chính phủ: Công cụ tái cơ cấu nợ công an toàn, bền vững
Trái phiếu chính phủ: Kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của ngân sách nhà nước
Tổ chức thành công phiên mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn đầu tiên tại HNX
Ảnh: Internet.
KBNN đã tổ chức 36 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ và huy động được 226.726 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với KBNN bằng nội tệ và ngoại tệ.

Đối với ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, KBNN thực hiện gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo phương thức điện tử, cạnh tranh lãi suất và mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ theo quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính (triển khai từ ngày 13/7/2021).

Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chậm, tồn ngân quỹ nhà nước cao, KBNN cũng đã điều chỉnh khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ cơ bản, đáp ứng nguồn thanh toán nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương.

Kết quả thống kê cho thấy, đến thời điểm 16/9/2021, KBNN đã tổ chức 36 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ và huy động được 226.726 tỷ đồng, đạt 64,8% kế hoạch Bộ Tài chính giao đầu năm (350.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn trái phiếu chính phủ phát hành bình quân năm 2021 (đến hết ngày 16/9/2021) là 13,04 năm, lãi suất phát hành bình quân năm là 2,25%/năm.

Thùy Linh