Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

16:08 | 20/05/2019

(HQ Online) - Ngay sau phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, sáng 20/5, các đại biểu Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, những tháng đầu năm 2019.

kinh te viet nam thuoc nhom co toc do tang truong cao nhat the gioi Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội nghe các báo cáo kinh tế - xã hội
kinh te viet nam thuoc nhom co toc do tang truong cao nhat the gioi Quốc hội sẽ thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7
kinh te viet nam thuoc nhom co toc do tang truong cao nhat the gioi Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
kinh te viet nam thuoc nhom co toc do tang truong cao nhat the gioi
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội.

Đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đọc cho biết: Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2018 đã chuyển biến tích cực, góp phần mang lại kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của năm 2018 - năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Năm 2018, nước ta đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% - cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách nhà nước vượt 8% so với dự toán, bội chi ngân sách 3,46% GDP, nợ công ở mức 58,4% GDP. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt; xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được dư luận xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Về kết quả của những tháng đầu năm 2019, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng kinh tế GDP quý I đạt 6,79%. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm tăng 13,9%, đạt 36,7% dự toán năm.

Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được đẩy mạnh; tình hình thị trường, giá cả ổn định, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, không để thiếu hàng, sốt giá trong những dịp lễ, tết. Tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với điện, xăng dầu, bảo đảm không ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Chính phủ đã xác định năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Chính phủ đặt ra phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Với tinh thần đó, Báo cáo của Chính phủ nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Chính phủ thực hiện trong thời gian tới gồm:

Một là, kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Hai là, thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

Ba là, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Bốn là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Sáu là, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế

Bảy là, chủ động đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

kinh te viet nam thuoc nhom co toc do tang truong cao nhat the gioi
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tại phiên họp sáng nay.

Cần phân tích rõ hơn nguyên nhân

Trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh: Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ cần phân tích rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan kết quả đạt được năm 2018, những yếu tố tích cực có tính chất đột biến và dài hạn để phục vụ tốt cho công tác điều hành năm 2019 và các năm tiếp theo.

Về tình hình triển khai thực hiện trong các tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội, ngay từ đầu năm Chính phủ đã tích cực triển khai, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, đề án cụ thể, nhờ đó 4 tháng đầu năm vẫn giữ được xu thế tích cực từ cuối năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt khá, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát... Thu ngân sách đạt kết quả tích cực, chi ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng nhấn mạnh thêm, năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc “bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Trong những tháng còn lại của năm 2019, Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh 3 trọng tâm ưu tiên trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2019, đó là tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống và kiểm soát tốt lạm phát để tạo thêm dư địa cho điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, vận dụng các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt để ứng phó với các diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới và khu vực; thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của nền kinh tế; đẩy nhanh thực hiện đồng bộ các dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực giao thông và công nghệ thông tin, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

Hồng Vân