Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cấm hay không cấm?

19:29 | 26/05/2020

(HQ Online) - Tại phiên họp Quốc hội chiều nay 26/5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, do còn nhiều ý kiến khác nhau về việc cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình 2 phương án để Quốc hội xem xét, quyết định.

kinh doanh dich vu doi no cam hay khong cam Kinh doanh dịch vụ đòi nợ cần đáp ứng điều kiện chặt chẽ
kinh doanh dich vu doi no cam hay khong cam Sẽ đánh giá kỹ tác động của kinh doanh đòi nợ trước khi trình Quốc hội quyết định
kinh doanh dich vu doi no cam hay khong cam Ý kiến khác nhau về cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
kinh doanh dich vu doi no cam hay khong cam
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình

Cụ thể, phương án 1, giữ quy định như dự án Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, theo đó cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

"Vì thời gian qua, mặc dù đã có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng nhiều doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng, biến tướng thành các băng nhóm tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, gây mất trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội", Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nói.

Phương án 2 là tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội không quy định cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” tại điểm h khoản 1 Điều 6 mà quy định tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như Luật Đầu tư hiện hành.

Lý do là bởi, việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Để hạn chế tiêu cực phát sinh, đề nghị cần bổ sung quy định điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để bảo đảm quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh này.

"Về việc bổ sung một số ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh "bào thai" để phản ánh đầy đủ nội dung cấm của ngành; cấm nghề “Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người” tại điểm đ khoản 1 Điều 6", Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nói.

Ngoài vấn đề cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ, theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, về tổng thể áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan nói chung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bổ sung quy định tại Điều 4 để phân định rõ phạm vi điều chỉnh cũng như nguyên tắc áp dụng của Luật Đầu tư và các luật có liên quan.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể tại dự thảo Luật Đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Chứng khoán…

Đáng chú ý, về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, đổi mới hình thức, điều kiện và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, dự thảo Luật đã hoàn thiện quy định về ưu đãi đầu tư theo hướng quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư để bảo đảm hiệu quả, chất lượng của việc thực hiện chính sách.

Cụ thể như, áp dụng ưu đãi có thời hạn, theo kết quả thực hiện dự án; nhà đầu tư phải bảo đảm đáp ứng điều kiện ưu đãi trong thời gian được hưởng ưu đãi....; đồng thời, bổ sung hình thức ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với trường hợp đấu giá, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

"Ngoài các vấn đề nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tại Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Kế toán... để bảo đảm thực thi hiệu quả Luật Đầu tư", Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nói.

Thanh Nguyễn