Kiến nghị truy thu nhiều tỷ đồng từ công tác thanh tra

14:26 | 06/11/2019

(HQ Online) - Công tác thanh tra chuyên ngành của ngành Hải quan trong thời gian qua không chỉ duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ mà còn góp phần chống thất thu NSNN.

kien nghi truy thu nhieu ty dong tu cong tac thanh tra Hải quan Long An: Thu gần 20 tỷ đồng từ thanh tra chuyên ngành
kien nghi truy thu nhieu ty dong tu cong tac thanh tra Hải quan Đồng Nai: Thu hàng chục tỷ đồng qua công tác thanh, kiểm tra
kien nghi truy thu nhieu ty dong tu cong tac thanh tra
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Điện Nam- Điện Ngọc (Quarng Nam). Ảnh: M.Hùng

Năm 2018 (từ 15/12/2017 đến 15/12/2018), toàn ngành Hải quan đã tiến hành 389 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thanh tra chuyên ngành 125 cuộc; kiểm tra nội bộ 264 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị truy thu thuế và xử phạt là hơn 230,8 tỷ đồng, trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ đãyêu cầu truy thu hơn 8,2 tỷ đồng; thanh tra chuyên ngành yêu cầu truy thu gần 222,6 tỷ đồng.

Trong năm nay, chỉ trong 9 tháng, (từ 15/12/2018 đến 15/9/2019), toàn ngành Hải quan đã tiến hành 246 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thanh tra chuyên ngành 115 cuộc; kiểm tra nội bộ 131 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị truy thu thuế và xử phạt là hơn 220,1 tỷ đồng. Trong đó, từ công tác kiểm tra nội bộ đã kiến nghị truy thu hơn 1,1 tỷ đồng; công tác thanh tra chuyên ngành yêu cầu truy thu hơn 219 đồng; đã thu nộp NSNN gần 178,8 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, với việc nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin phục vụ việc lập kế hoạch thanh tra, trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, công tác thanh tra chuyên ngành của ngành Hải quan đã đạt được kết quả cao, góp phần chống thất thu NSNN.

Công tác kiểm tra nội bộ đã góp phần duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tuân thủ pháp luật, quy định của Ngành, góp phần chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan.

Phát huy kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, kiểm tra công vụ, kiểm tra phòng, chống tham nhũng góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước; phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ cương, kỷ luật, tiêu cực tham nhũng làm trong sạch nội bộ.

N.Linh