Kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính ở một số đơn vị thuế, kho bạc, hải quan

15:20 | 03/03/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 179/QĐ-BTC về Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

se kiem tra viec xu ly vi pham hanh chinh o mot so don vi thue kho bac hai quan Nhiều vướng mắc trong việc xác định và xử lý vi phạm về xuất xứ hàng hóa
se kiem tra viec xu ly vi pham hanh chinh o mot so don vi thue kho bac hai quan “Chưa phát hiện CSGT “chung chi” khi xử lý vi phạm theo NĐ 100"
se kiem tra viec xu ly vi pham hanh chinh o mot so don vi thue kho bac hai quan Tiền phạt vi phạm giao thông phải nộp 100% vào ngân sách, Công an không được giữ lại
se kiem tra viec xu ly vi pham hanh chinh o mot so don vi thue kho bac hai quan

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tập trung kiểm tra việc triển khai quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính.

Cụ thể là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; việc thi hành, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc kiểm tra bao trùm từ khâu chỉ đạo triển khai thực hiện đến công tác báo cáo, phổ biến, tuyên truyền; tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật,...

Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính là đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Bộ hướng dẫn các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra tự kiểm tra theo các nội dung nêu trong kế hoạch đã được phê duyệt.

Bộ sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trực tiếp tại Cục thuế các tỉnh: Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên; Kho bạc Nhà nước các tỉnh: Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Long An; Hải quan các tỉnh: Đồng Nai, Hà Tĩnh, Long An.

Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm tổ chức tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo các tổng cục theo ngành dọc và Bộ Tài chính thông qua Vụ Pháp chế.

Các đơn vị cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan và chuẩn bị tài liệu phục vụ cho yêu cầu kiểm tra, tham gia làm việc với đoàn kiểm tra theo kế hoạch.

Hoạt động kiểm tra nhằm thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý, khắc phục những hạn chế của công tác xử lý vi phạm hành chính.

Việc kiểm tra phải bảo đảm khách quan, hiệu quả, đúng với quy định của pháp luật. Hoạt động kiểm tra bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra khác.

Thời gian kiểm tra trực tiếp dự kiến trong quý 2 và quý 3/2020.

H.Vân