Kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin tại nhiều cục hải quan

10:37 | 19/03/2019

(HQ Online) - Nhiều cục hải quan địa phương sẽ được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kiểm tra về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

kiem tra ung dung cong nghe thong tin tai nhieu cuc hai quan Ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản lý hải quan
kiem tra ung dung cong nghe thong tin tai nhieu cuc hai quan Ngành Hải quan sẽ thiết lập hệ thống công nghệ thông tin quản trị thông minh

Trong đó, Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) sẽ chủ trì thực hiện kiểm tra đối với các cục hải quan: TP HCM, Nghệ An, Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quan chủ trì kiểm tra tại các cục hải quan: Hà Nội, Quảng Trị, Lạng Sơn.

kiem tra ung dung cong nghe thong tin tai nhieu cuc hai quan
Công chức Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng) tác nghiệp dựa vào các ứng dụng CNTT. Ảnh: T.Bình.

Ngoài ra, các đơn vị còn lại (cả các cục hải quan địa phương và khối cơ quan Tổng cục Hải quan) sẽ chủ động tự thực hiện kiểm tra theo quy định.

Để đạt các kết quả kiểm tra theo yêu cầu đề ra, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị triển khai một số công việc liên quan. Đặc biệt, chủ động trong tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, đồng thời cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu liên quan... theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Theo Tổng cục Hải quan, một số kết quả nổi bật về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Hải quan gần đây như: Triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động- VASSCM tại 28/35 cục hải quan địa phương với 315 doanh nghiệp kinh doanh kho/bãi/cảng và kho ngoại quan.

Trong đó, tại cảng hàng không, triển khai tại 1 cục hải quan với 3 doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không.

Tại cảng biển, kho, bãi, thực hiện ở 28 cục hải quan địa phương với 219 doanh nghiệp kho/bãi/cảng

Tại kho ngoại quan có 16 cục hải quan địa phươn và 93 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục CNTT và Thống kê hải quan tiếp tục hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ, các cục hải quan địa phương sử dụng, khai thác có hiệu quả Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn I; tiếp tục triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 mở rộng cho các ngân hàng thương mại.

Duy trì, vận hành ổn định Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Hải quan.

Đến nay, tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 171/181 TTHC (chiếm trên 94,4% số lượng TTHC), trong đó, số DVCTT đạt mức độ 4 là 162; số DVCTT đạt mức độ 3 là 9; còn lại 10 TTHC đang ở mức độ 1 và 2. Đồng thời, Cục CNTT và Thống kê hải quan đãn rà soát các quy định liên quan để chuẩn bị cho việc nâng cấp 2 thủ tục hành chính đang cung cấp DVCTT mức độ 1 thành DVCTT mức độ 4 theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Tài chính.

Ngoài ra, công tác quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan đang tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo các hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, an ninh, an toàn, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch với giải pháp cụ thể…

Thái Bình