Kiểm tra thực tế 100% nếu phát hiện hàng quá cảnh có dấu hiệu cất giấu hàng cấm

10:23 | 24/01/2021

(HQ Online) - Phát hiện lô hàng quá cảnh có dấu hiệu cất giấu hàng cấm, hàng quá cảnh phải có giấy phép nhưng không có giấy phép, hàng vi vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không khai báo, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 100%).

Kiểm soát chặt chẽ hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm
Biến tướng của hàng quá cảnh – Bài 1: Khám 132 container hàng quá cảnh, gần 76% vi phạm
Vạch trần thủ đoạn vận chuyển hàng chục sừng tê giác từ những lô hàng quá cảnh
Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. 	Ảnh: T.D
Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: T.D

Cụ thể, liên quan đến việc kiểm tra thực tế hàng hóa cảnh, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện phân tích thông tin hàng hóa quá cảnh, phát hiện lô hàng có dấu hiệu cất giấu hàng cấm, hàng quá cảnh phải có giấy phép nhưng không có giấy phép, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không khai báo và thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 100%), xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa đúng khai báo hoặc sau khi xử lý vi phạm (nếu có) và hàng hóa được tiếp tục vận chuyển đi, chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện gắn seal định vị điện tử theo quy định để vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất.

Chi cục hải quan cửa khẩu xuất thực hiện kiểm tra seal định vị điện tử và cho phéo hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa còn nguyên seal. Trường hợp không còn nguyên seal, thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 100%) và xử lý vi phạm, chỉ cho phép hàng hóa xuất khẩu sau khi đã kiểm tra thực tế và xử lý vi phạm.

Đối với các lô hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập – tái xuất được vận chuyển bằng phương tiện tàu hỏa, các toa chở hàng phải đáp ứng điều kiện về niêm phong, giám sát hải quan, gắn được seal của cơ quan Hải quan; chi cục hải quan nơi vận chuyển đi thực hiện việc gắn seal định vị điện tử lên toa xe chở hàng.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ nhu cầu thực tế để điều chuyển seal điện tử đáp ứng yêu cầu giám sát, trường hợp đã sử dụng hết seal điện tử thì sử dụng seal, niêm phong hải quan để niêm phong theo quy định.

N.Linh