Kiểm tra sau thông quan trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro

08:35 | 03/01/2019

(HQ Online)- Cơ quan Hải quan chủ động thu thập, phân tích thông tin, rà soát (trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro) các DN trọng điểm, địa bàn trọng điểm; các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O…

kiem tra sau thong quan tren co so ap dung quan ly rui ro

Cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro. Ảnh: Q.H

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) năm 2019.

Theo đó, công tác KTSTQ cần căn cứ nguồn lực, trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin rủi ro từ cao xuống thấp theo hưởng chỉ kiểm tra đánh giá sự tuân thủ không quá 5% tổng số cuộc KTSTQ. 

Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết, cụ thể cho từng cuộc kiểm tra, nêu rõ tên DN, mã số thuế, kim ngạch XNK tối thiểu trong 2 năm trở lại, loại hình DN, mã số thuế, dấu hiệu nghi vấn, lý do lựa chọn, dự kiến số thuế truy thu (nếu có).

Trường hợp các cuộc KTSTQ theo dấu hiệu vi phạm và KTSTQ trên cơ sở nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro, các đơn vị đề xuất kế hoạch số lượng doanh nghiệp kiểm tra hoặc danh sách doanh nghiệp dự kiến kiểm tra (nếu đã rõ). 

Trong đó, lựa chọn các trường hợp đặc biệt rủi ro thực hiện KTSTQ 1 năm/ lần; các trường hợp rủi ro cao kiểm tra 2 năm/ lần và các trường hợp rủi ro trung bình kiểm tra 3 năm/lần; các trường hợp rủi ro thấp kiểm tra 3-5 năm/lần.

Với kế hoạch triển khai hoạt động KTSTQ năm 2019, các cục hải quan tỉnh, thành phố sẽ có định hướng để xây dựng, đề xuất kế hoạch của đơn vị để công tác KTSTQ trong năm tới đạt hiệu quả cao theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan. Qua đó đảm bảo phân loại, đánh giá doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng biện pháp kiểm tra, quản lý hải quan phù hợp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan. 

Được biết, từ ngày 1/1/2018 đến 15/11/2018, ngành Hải quan đã thực hiện 6.507 cuộc KTSTQ, trong đó có 1.039 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 5.468 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. 

Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan đã tiến hành truy thu, ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 2.000 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017); thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 1.840 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 82% chỉ tiêu năm 2018 là 2.235 tỷ đồng).

Quang Hùng