Kiểm tra sau thông quan 24 doanh nghiệp ưu tiên trong năm 2020

14:05 | 02/01/2020

(HQ Online) - Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp ưu tiên.

kiem tra sau thong quan 24 doanh nghiep uu tien trong nam 2020 Trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho Công ty Crystal Martin Việt Nam
kiem tra sau thong quan 24 doanh nghiep uu tien trong nam 2020 Vì sao Chi nhánh Công ty GE chưa được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan?
kiem tra sau thong quan 24 doanh nghiep uu tien trong nam 2020 Công ty CRYSTAL MARTIN Việt Nam được công nhận ưu tiên về hải quan
kiem tra sau thong quan 24 doanh nghiep uu tien trong nam 2020 Công bố quyết định doanh nghiệp ưu tiên đối với Hóa chất Đức Giang

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định giao kế hoạch kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp ưu tiên năm 2020 cho Cục Kiểm tra sau thông quan.

Trong danh sách này có 24 doanh nghiệp ưu tiên được kiểm tra bao gồm cả doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

kiem tra sau thong quan 24 doanh nghiep uu tien trong nam 2020 Thu ngân sách 1.522 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

(HQ Online) - So với cùng kỳ 2018, số tiền ấn định thuế và số tiền thực thu vào ngân sách từ công tác kiểm ...

Tổng cục trưởng giao Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm xây dựng kế hoach triển khai, tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch, cập nhật thông tin, dữ liệu đề xuất kiểm tra, kết quả kiểm tra vào hệ thống dữ liệu của Ngành và báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo không thực hiện thanh tra chuyên ngành cấp Tổng cục đối với doanh nghiệp ưu tiên.

Trong trường hợp quản lý doanh nghiệp ưu tiên, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp ưu tiên hoặc các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan có thông tin về dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp này yêu cầu báo cáo Tổng cục trưởng giao Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định.

Đến nay cả nước có 70 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Thái Bình