Kiểm soát chặt hoạt động đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp

10:34 | 27/09/2021

(HQ Online) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đang tác động tiêu cực đã ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, chất lượng tín dụng và mức độ an toàn của một số tổ chức tín dụng có dấu hiệu suy giảm.

Tăng giải ngân vào các cổ phiếu nhóm khu công nghiệp, bất động sản, ngân hàng
Ngân hàng, bất động sản dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Cần nhận diện, phân tích rủi ro trước khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
1102-7-4133-tpdn
Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong những tháng qua. Ảnh: ST

Trong bối cảnh như vậy, tại văn bản chỉ đạo vừa gửi tới các tổ chức tín dụng, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng tập trung và tăng cường nguồn lực tài chính cho xử lý nợ xấu, đặc biệt đối với ngân hàng có kết quả kinh doanh ở mức cao trong khi chất lượng tín dụng chưa được cải thiện, nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu vẫn còn lớn.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, các tổ chức tín dụng cần cắt giảm tối đa chi phí, tập trung tăng cường trích lập dự phòng rủi ro. Mặc dù Thông tư 03/2021/TT-NHNN quy định các tổ chức tín dụng được giãn thời gian trích lập dự phòng cho nợ cơ cấu trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, NHNN khuyến khích trích lập dự phỏng rủi ro đầy đủ 100% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung đối với các khoản nợ được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ.

Trong thời gian tới, NHNN khuyến khích các ngân hàng trả cổ tức bằng cổ phiếu, hạn chế không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt để tăng vốn điều lệ, qua đó nâng cao năng lực tài chính và khả năng chống đỡ trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Để nhận diện rõ sức khỏe tài chính các tổ chức tín dụng, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải rà soát, thực hiện dự thu lãi, thoái các khoản lãi dự thu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi nhuận phản ánh đúng thực trạng hoạt động kinh doanh của TCTD.

Mặt khác, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại phải kiểm soát chặt tốc độ tăng dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu tác động lớn của dịch Covid-19, đặc biệt là dư nợ lĩnh vực bất động sản với mục đích tự sử dụng.

Trong đó, các tổ chức tín dụng cần đặc biệt lưu ý, phải thường xuyên rà soát đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tài chính, khả năng trả nợ; phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với mục đích liên quan đến xây dựng, kinh doanh bất động sản hoặc tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản; phải duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ cho vay, đầu tư.

Hương Dịu