Không thông báo danh mục hàng miễn thuế, FHS bị từ chối hoàn thuế

10:34 | 08/04/2019

(HQ Online) - DN không thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK trước khi NK hàng hóa theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nên mặt hàng than NK của DN không được miễn thuế NK.

khong thong bao danh muc hang mien thue fhs bi tu choi hoan thue Được hoàn lại thuế đã nộp với hàng hóa thuộc Danh mục miễn thuế
khong thong bao danh muc hang mien thue fhs bi tu choi hoan thue Phải đăng ký Danh mục hàng miễn thuế mới được miễn thuế NK
khong thong bao danh muc hang mien thue fhs bi tu choi hoan thue
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vũng Áng, Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS) về miễn thuế và hoàn thuế NK mặt hàng than cho nhà máy nhiệt điện của Công ty này.

Trả lời về việc miễn thuế NK mặt hàng than cho nhà máy điện, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 282023000001 ngày 12/6/2008 do Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng- tỉnh Hà Tĩnh cấp cho Công ty FHS, tại khoản 2 Điều 2 hạng mục nhà máy điện không được thể hiện trong mục tiêu và quy mô của dự án.

Bên cạnh đó, tại điểm 1 công văn 1602/TTg-QHQT nêu thì tại Giấy chứng nhận đầu tư số 282023000001, Công ty FHS không được hưởng ưu đãi miễn thuế NK đối với hàng than NK cho nhà máy nhiệt điện. Do đó, Công ty FHS không được hoàn số tiền thuế NK đã nộp đối với mặt hàng than NK cho nhà máy điện theo quy định.

Đối với việc hoàn thuế NK mặt hàng than cho nhà máy thép, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: “chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa NK miễn thuế đầu tiên”.

Bên cạnh đó, tại Công văn 1433/BTC-TCHQ ngày 6/2/2017 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty FHS NK hàng hóa miễn thuế theo công văn 1602/TTg-QHQT ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Công ty FHS không thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK trước khi NK hàng hóa theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP cho mặt hàng than NK của nhà máy thép nên mặt hàng than NK của Công ty FHS không được miễn thuế NK.

Do đó, Công ty FHS không được hoàn số tiền thuế NK đã nộp đối với mặt hàng than NK cho nhà máy thép theo quy định.

Thu Trang