Không tăng giá điện đến hết quý II

15:35 | 11/03/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước phối hợp tính toán, chưa tăng giá điện trong quý I và II. Đây là mặt hàng đầu vào của sản xuất, vì thế được đánh giá sẽ tác động không nhỏ tới kinh doanh của doanh nghiệp nếu tăng giá.

khong tang gia dien den het quy ii Tiếp tục quản lý chặt xăng dầu nhập khẩu
khong tang gia dien den het quy ii Giảm giá xăng dầu lần thứ tư liên tiếp
khong tang gia dien den het quy ii
Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn thanh

Hôm nay 11/3, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 06/CT-BCT về tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diến biến mới của dịch bệnh Covid-19.

Chỉ thị nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước phối hợp tính toán, chưa tăng giá điện trong quý I và II. Đây là mặt hàng đầu vào của sản xuất, vì thế được đánh giá sẽ tác động không nhỏ tới kinh doanh của doanh nghiệp nếu tăng giá.

Cùng với đó, Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp rà soát, đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý; hoàn thành, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/3 để tổng hợp xử lý chung.

Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì phối hợp đơn vị liên quan cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế chủ trì, đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Với Cục Công nghiệp, yêu cầu đặt ra là chủ trì, phối hợp với các Bộ: NN&PTNT, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất phương án tổ chức sản xuất và các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020...

Thanh Nguyễn