Không để tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết khi lên lớp 2

18:23 | 01/04/2020

(HQ Online) - Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học.

khong de tinh trang hoc sinh khong biet doc biet viet khi len lop 2 Bộ GD&ĐT công bố nội dung tinh giản kiến thức cấp học THCS và THPT
khong de tinh trang hoc sinh khong biet doc biet viet khi len lop 2 Bộ GD&ĐT nói gì về việc đánh giá học sinh khi dạy học qua truyền hình, internet?
khong de tinh trang hoc sinh khong biet doc biet viet khi len lop 2 Khẩn trương công bố đề thi minh họa cho học sinh ôn tập

Theo đó, Bộ GD&ĐT hướng dẫn tinh giản cụ thể cho từng môn của các lớp 1 đến 5. 9 môn học được điều chỉnh nội dung dạy của học kỳ II, gồm: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Thủ công/ Kỹ thuật, Thể dục.

khong de tinh trang hoc sinh khong biet doc biet viet khi len lop 2
9 môn học của bậc tiểu học được Bộ GD&ĐT tinh giản.

Việc tinh giản được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình, để bảo đảm các nhà trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước kèm theo đó là hướng dẫn chi tiết.

Với bậc tiểu học, Bộ GD&ĐT lưu ý tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kĩ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.

Bộ GD&ĐT tạo lưu ý đối với môn Tiếng Việt lớp 1, căn cứ vào trình độ học sinh và giáo viên, các nhà trường chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, không để tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết khi lên lớp 2.

Một số môn học yêu cầu học sinh đi điều tra, tìm hiểu môi trường địa phương xung quanh hoặc các hoạt động đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật, nhà trường không yêu cầu học sinh thực hiện để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch.

Thí nghiệm thực hiện theo nhóm có thể thay bằng giáo viên tiến hành thí nghiệm chung trước lớp và yêu cầu học sinh xây dựng kiến thức như đưa ra phương án thí nghiệm, dự đoán, rút ra kết luận từ kết quả. Với một số thí nghiệm đơn giản, giáo viên hướng dẫn học sinh tự làm ở nhà.

Môn Lịch sử và Địa lý, các bài học và nội dung tự chọn, Bộ yêu cầu các trường căn cứ vào quỹ thời gian của học kỳ II, đặc điểm vùng miền, đặc điểm học sinh và nhà trường, để quyết định không dạy bài tự chọn; dạy nhưng rà soát, tinh giản để tập trung giải quyết nội dung cốt lõi; hoặc tổ chức thành bài đọc thêm cho học sinh có hướng dẫn của giáo viên.

Các nhà trường rà soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài học có nội dung liên quan thành một bài học/chủ đề cần đảm bảo nội dung cốt lõi của yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tinh giản tối đa nội dung kiến thức trùng lặp.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ, các Sở GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020. Các nhà trường ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy các môn bắt buộc và tổ chức dạy môn tự chọn một cách phù hợp; tăng cường dạy qua Internet và trên truyền hình.

"Các nhà trường tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng phương pháp, kỹ thuật, công cụ phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học", hướng dẫn của Bộ GD&ĐT nêu rõ.

D.Ngân